Euroopan komission logo

NEWSLETTER

Nro 114, 12 syyskuuta 2013

Terveys-EU

Luotettavaa tietoa terveysasioista

EU:n toimet liikalihavuuden torjumiseksi ja terveellisten elintapojen edistämiseksi

Philippe Roux, Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston yksikön C4 (Terveyteen vaikuttavat tekijät) yksikönpäällikkö

Philippe Roux, Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston yksikön C4 (Terveyteen vaikuttavat tekijät) yksikönpäällikkö

On helppo huomata, että liikalihavuus on Euroopassa lisääntymässä. Lapsuusiän lihavuuden yleistyminen on erityisen huolestuttava suuntaus, joka voi johtaa elinikäisiin terveysongelmiin, kuten diabetekseen, sydäntauteihin ja muihin vakaviin kroonisiin sairauksiin.

EU:n jäsenmaissa aikuisväestöstä keskimäärin noin 17 prosenttia on liikalihavia ja 52 prosenttia ylipainoisia tai liikalihavia. Joka toinen aikuinen ja lähes joka kolmas lapsi on ylipainoinen tai liikalihava.

EU on aktiivisesti mukana torjumassa liikalihavuutta. Euroopan komissio on mukana toiminnassa ravitsemukseen, ylipainoon ja lih [...]

Tässä numerossa

Uutisia EU:sta » 
Kuulumisia eri maista » 
Tapahtumakalenteri  » 
Uusia julkaisuja » 
  Tilaa
  Aikaisemmat numerot
  Lähetä uutisia ja tapahtumatietoja
  Lähetä linkki

Lue pääkirjoitus kokonaisuudessaan  »

Lisää aiheesta

Terveysohjelman hankkeita »

Obesity Governance -hanke ylipainon torjumiseksi innovatiivisin toimin

Terveitä lapsia terveissä perheissä -hanke (Healthy Children)

ACTIVE-hanke hyödyntää animaation keinoja

FOOD – Työpaikkaruokalan rooli ylipainon ehkäisyssä

EU:n terveysalan Journalistipalkinto – artikkeleita »

"Medical Alert Dogs for diabetic and autistic persons", Melisa Tuya Sánchez, Espanjan kansallinen voittaja-artikkeli vuonna 2012

 
 

Uutisia EU:sta 

Euroopan komissio – Kansanterveysalan verkkosivusto edistää terveyttä  »

Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto on uudistanut kansanterveysalan verkkosivustoa. Sivustoa on teknisesti uudistettu vastaamaan paremmin esimerkiksi älypuhelinten ja tablettien tarpeita, ja samalla sivustolle on lisätty Terveys-EU-portaali ja -uutiskirje.

Lopeta tupakointi Barçan kanssa -kampanjalle ELF-säätiön palkinto  »

ELF-säätiön (European Lung Foundation) on myöntänyt Lopeta tupakointi Barçan kanssa -kampanjalle palkinnon keuhkojen terveyden edistämisestä. Palkinto annettiin säätiön vuotuisessa kongressissa, jossa oli koolla n. 20 000 terveysalan ammattilaista keskustelemassa hengityselinten terveyteen liittyvistä ajankohtaisista aiheista.

Raportti terveyseroista EU:ssa  »

Raportissa esitellään keskeisiä toimia, jotka Euroopan komissio on toteuttanut vuoden 2009 terveyseroja käsittelevän tiedonantonsa perusteella. Raportissa luodaan myös yleiskatsaus terveyserojen laajuuteen ja kehityssuuntauksiin EU:ssa vuoden 2000 jälkeen.

EU:n terveysalan journalistikilpailu  »

EU:n terveysalan journalistikilpailu järjestetään nyt viidettä kertaa. Kilpailun määräaika umpeutuu tämän kuun lopussa (30.9.2013).

Lisävalvonnan alaisiin lääkkeisiin kolmiosymboli  »

Syyskuun alusta alkaen potilaat ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat tunnistaa lisävalvonnan alaiset lääkkeet uudesta symbolista (insert symbol).

Komission uusi harvinaisia sairauksia käsittelevä asiantuntijaryhmä  »

Komissio teki 30.7.2013 päätöksen asiantuntijaryhmän perustamisesta. Kiinnostuksenilmaisupyyntö on julkaistu.

Hajanuotteja  »

Hajanuotteja-video edistää harvinaisia sairauksia sairastavien potilaiden rekisteröintiä. Videon on tuottanut EPIRARE-foorumi (European Platform for Rare Diseases Registries), ja se on saanut rahoitusta EU:n terveysohjelmasta.

Kuulumisia eri maista 

Palliatiivista hoitoa ja kivunlievitystä käsittelevä kansallinen kampanja  [Italia]  »

Kampanjan tavoitteena on tehdä italialaisille tutuksi maan lainsäädäntöä, joka takaa parantumattomasti sairaille hoidon ja kivunlievityksen.

Uudet rokotussuositukset – lasten rotavirus  [Saksa]  »

Robert Koch -instituutin rokotusalan pysyvä komitea STIKO on julkaissut uuden rokotusohjeiston. Suosituksia on uusittu lasten rotavirusrokotuksen lisäksi myös hepatiitti B- ja influenssarokotusten suhteen.

Change4Life – syö hyvin, liiku enemmän, elä pidempään  [Iso-Britannia]  »

Kampanjan tavoitteena on kannustaa muuttamaan elintapoja. Nykyihmiset eivät usein liiku tarpeeksi. Esimerkiksi televisio ja tietokonepelit vähentävät liikkumista vapaa-ajalla, ja pikaruoan helppo saatavuus voi puolestaan muuttaa ruokailutapoja.

Tapahtumakalenteri  

Behavioristisen tutkimuksen hyödyntäminen toimintapolitiikkojen suunnittelussa (Bryssel, 30.9.2013)  »

Konferenssissa keskustellaan siitä, miten behavioristista taloustiedettä voidaan hyödyntää Euroopan komission toimintapolitiikkojen suunnittelussa.

Sähkömagneettiselle säteilylle altistumista käsittelevä seminaari  »

Matkapuhelimien ja tukiasemien synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä käydään vilkasta keskustelua. LEXNET-hankkeen tavoitteena on minimoida tulevien verkkojen aiheuttama altistuminen. Seminaarissa esitellään hankkeen alustavia tuloksia ja keskustellaan niistä.

Euroopan kansanterveyttä käsittelevä konferenssi "Health in Europe, are we there yet? Learning from the past, building the future" (Bryssel, 13.–16.11.2013)  »

Konferenssi tarjoaa kansanterveyden alan tutkijoille, päätöksentekijöille ja terveydenhuollon ammattilaisille tilaisuuden mielipiteen- ja tiedonvaihtoon.

Uusia julkaisuja 

Yleistajuista tietoa nanosinkkioksidista aurinkovoiteissa  »

Nykyisin joissakin aurinkovoiteissa on sinkkioksidia nanopartikkeleina, jotka ovat ainakin yhdeltä ulottuvuudeltaan pienempiä kuin 100 nanometriä. Tällä nanomateriaalilla voi olla fysikaalisia tai kemiallisia ominaisuuksia, jotka poikkeavat saman aineen aiemmista valmisteista. Kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea (SCCS) on julkaissut yleistajuista tietoa nanosinkkioksidin turvallisuudesta.

Arviointiraportti EU:n strategiasta alkoholiin liittyvien haittojen vähentämiseksi  »

Tuoreessa raportissa arvioidaan, mitä lisäarvoa on saatu EU:n strategiasta jäsenmaiden tukemiseksi alkoholiin liittyvien haittojen vähentämisessä. Raportin mukaan yhteisestä strategiasta on saatu lisäarvoa, ja koordinointia ja EU:n tason toimia kannattaa jatkaa tähänastisten saavutusten lujittamiseksi.

Seuraavassa numerossa

Terveyteen liittyvä syrjintä

Uutiskirje on saatavilla EU:n 23 virallisella kielellä
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Älä vastaa tähän viestiin, sillä lähettäjäosoitteeseen saapuvia viestejä ei seurata.

 Uutiskirjeen tilauksen peruutus