Euroopa Komisjoni logo

NEWSLETTER

Viimati muudetud 114, 12. September 2013

ELi tervishoid

Portaal, kus leiate usaldusväärset teavet rahvatervise kohta

ELi meetmed rasvumise vastu võitlemiseks ja tervislikumate eluviiside edendamiseks

Philippe Roux, tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraadi üksuse C4 (tervist mõjutavad tegurid) juhtaja

Philippe Roux, tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraadi üksuse C4 (tervist mõjutavad tegurid) juhtaja

Peame vaid vaatama vastavaid näitajaid ja laienevaid taljejooni Euroopas, et näha rasvumise üha laiemat levikut. Laste rasvumine on eriti murettekitav suundumus, mis võib omakorda viia eluaegsete terviseprobleemide tekkimiseni, nagu diabeet, südamehaigused ja muud raskemad kroonilised haigused.

Keskmiselt on Euroopa Liidu liikmesriikides 17% täiskasvanud elanikkonnast rasvunud. 52% Euroopa täiskasvanud elanikkonnast kannatab ülekaalulisuse või rasvumise all. See tähendab, et iga teine täiskasvanu ning peaaegu iga kolmas laps on ülekaaluline või rasvunud.

Euroopa Liit osaleb aktiivselt rasvumise [...]

Selle uudiskirja teemad

ELi uudised » 
Teateid liikmesriikidest » 
Eelseisvad üritused » 
Uued väljaanded » 
  Telli
  Eelmised uudiskirjad
  Soovitage uudiseid ja üritusi
  Saada sõbrale

Read the full focus of this edition  »

Vaata ka

Tervishoiuprogrammi projektid »

Partnerlus, tervislik toitumine ja innovatiivne juhtimine kui vahendid rasvumise ja ülekaalulise vastu võitlemisel (Obesity Governance)

Terved lapsed tervetes perekondades (Healthy Children)

Multifilm lastele, milles õpetatakse neile tervisliku toitumise ja füüsilise tegevusega seonduvat ning püütakse mõjutada nende asjaomaseid väärtushinnanguid ja seisukohti (ACTIVE)

Võitlus rasvumisega pakkumise ja nõudluse kaudu (FOOD)

ELi tervishoiuteemaline ajakirjanduspreemia – Artiklid »

„Hoiatuskoerad inimestele, kes kannatavad diabeedi või autismi all”, Melisa Tuya Sánchez, 2012. aasta Hispaania võidutöö autor

 
 

ELi uudised 

Euroopa Komisjon − Rahvatervise alase veebisaidi vahendusel ühendus kogu Euroopa tervishoiuga  »

Tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadil on hea meel esitleda komisjoni rahvatervise alase veebisaidi uut versiooni, mis on kohandatud vastavalt uutele internetiseadmetele, eelkõige nutitelefonide ja tahvelarvutitega navigeerimiseks ning millesse on integreeritud ka ELi terviseportaal ja selle uudiskiri.

„Loobu suitsetamisest koos Barçaga” võidab Euroopa kopsufondi auhinna kopsutervise edendamise eest  »

Auhinda tutvustati Euroopa kopsuarstide assotsiatsiooni iga-aastasel kongressil, mille raames saavad kokku ligi 20 000 tervishoiutöötajat, et arutada viimaseid arenguid pulmonoloogias.

Aruanne tervisealase ebavõrdsuse kohta ELis  »

Aruandes kirjeldatakse peamisi meetmeid, mida Euroopa Komisjon on võtnud oma 2009. aasta tervisealase ebavõrdsuse teatise rakendamiseks. Samuti esitatakse selles ülevaade tervisealase ebavõrdsuse ulatuse ja suundumuste kohta ELis alates 2000. aastast.

ELi tervishoiuteemaline ajakirjanduspreemia  »

Käimas on viimane kuu avaldatud artiklite esitamiseks viiendale ELi tervishoiuteemalisele ajakirjanduskonkursile: tähtaeg 30. september 2013.

Uus sümbol täiendava järelevalve alla kuuluvate ravimite tähistamiseks  »

Alates 1. septembrist võimaldab uus sümbol (insert symbol) patsientidel ja meditsiinitöötajtel tuvastada need ravimid, mille suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet.

Komisjoni otsusega luuakse uus harvikhaigusi käsitlev eksperdirühm  »

Komisjoni asjaomane otsus võeti vastu 30. juulil 2013. Osalemiskutsed on avaldatud.

Pool tulemusest  »

Video, millega edendatakse harvikhaigusi põdevate patsientide registreerimist. Selle on koostanud EPIRARE (harvikhaiguste registrite Euroopa platvorm) ning seda rahastati ELi terviseprogrammi raames.

Teateid liikmesriikidest 

Riiklik kampaania palliatiivse ravi ja valuteraapia kohta  [Itaalia]  »

Algatus, mille raames teavitatakse Itaalia kodanikke sellisest riiklikust seadusest, mis tagab ja kaitseb juurdepääsu ravile haiguste ja surmaga lõppevate haiguste all kannatavate patsientide puhul.

Uued imikute vaktsineerimissoovitused rotaviiruse vastu  [Saksamaa]  »

STIKO (vaktsineerimist käsitlev alaline komisjon Robert Kochi instituudi juures) on avaldanud uue vaktsineerimiskava. Samuti on muudetud soovitusi, mis käsitlevad vaktsineerimist B-hepatiidi ja gripi vastu.

Change4Life – toitu tervislikult, liigu rohkem, ela kauem  [Ühendkuningriik]  »

Kampaania, mille raames julgustatakse muutma elustiili. „Tänapäevase eluga kaasneb meie palju väiksem aktiivsus. On nii palju võimalusi vaadata televiisorit või mängida arvutimänge ning saadaval nii palju mugavusi ja kiirtoiduvõimalusi, et me ei liigu enam ringi nii palju ega söö enam nii tervislikult, kui varem.

Eelseisvad üritused 

Käitumuslike suundumuste kohaldamine poliitikakujundamise puhul (Brüssel, 30. september 2013)  »

Asjaomase ürituse raames toimuvad arutelud aitavad meil aru saada sellest, kuidas saaks tarbijakäitumist kasutada Euroopa Komisjoni kogu avaliku sektori poliitika mõjutamiseks.

Seminar, mis käsitleb inimeste kokkupuudet elektromagnetväljadega  »

Käimas on suur arutelu mobiiltelefonide ja tugijaamade tekitatavate elektromagnetväljade kohta. Projekt LEXNET on suunatud sellise kokkupuute vähendamisele uue põlvkonna võrgustike puhul. Seminari käigus esitatakse esialgsed projekti tulemused ning kogutakse märkusi ja soovitusi.

6. rahvatervise alane Euroopa konverents: „Tervis Euroopas − kas oleme juba selle eesmärgi saavutanud? Õppides minevikust ehitame tulevikku (Brüssel, 13.−16. november 2013)”  »

Selle konverentsi eesmärk on aidata kaasa rahvatervise tõhustamisele Euroopas, pakkudes võimalusi teabe vahetamiseks ning aruteluplatvormi teadlastele, poliitikakujundajate ning rahvatervise valdkonnas töötajatele.

Uued väljaanded 

Hõlpsasti tõlgendatav teave nanotsinkoksiidi sisalduse kohta päikesekaitsetoodetes  »

Mõned päikesekaitsetooted sisaldavad nüüd tsinkoksiidi nanoosakesi, mis on väiksemad kui 100 nanomeetrit vähemalt ühe mõõtme puhul. Sellisel nanomaterjalil võib olla füüsikalisi ja keemilisi omadusi, mis erinevad sama aine varasemast tootmisest. Tarbijaohutuse komitee on hiljuti seda teemat üksikasjalikumalt uurinud.

ELi strateegia liikmesriikide toetamiseks alkoholist põhjustatud kahju vähendamisel − hinnang asjaomase strateegia lisandväärtuse kohta  »

Hindamisaruandes järeldatakse, et seni läbiviidud tööl on olnud selged tulemused liikmesriikide meetmete toetamisel ning et jätkuv koordineerimine ja meetmed ELi tasandil säilitaksid ja tugevdaksid ühist lähenemisviisi.

Järgmises numbris

Diskrimineerimine tervishoius

See uudiskiri on kättesaadav ELi 23 ametlikus keeles
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Palun ärge vastake sellele teatele, sest sellele e-posti aadressile saadetud e-kirju ei loeta.

IKui soovid uudislehe tellimuse tühistada, klõpsa siin