Logo Evropské komise

NEWSLETTER

Číslo 114, 12. Září 2013

Zdraví-EU

Spolehlivé informace o veřejném zdraví

Činnost EU zaměřená na boj proti obezitě a na propagaci zdravého životního stylu

Philippe Roux, vedoucí oddělení, GŘ SANCO, oddělení C4, Zdravotní faktory

Philippe Roux, vedoucí oddělení, GŘ SANCO, oddělení C4, Zdravotní faktory

Stačí se podívat na statistiky a na rostoucí objem pasu některých Evropanů a zjistíme, že obezita je na vzestupu.  Zvlášť znepokojivá je obezita dětí, která může vést k celoživotním zdravotním problémům, jako jsou cukrovka, srdeční choroby a další závažné chronické nemoci.

V členských státech Evropské unie je obézní v průměru 17 % dospělé populace.  Nadváhu nebo přímo obezitu má 52 % dospělých obyvatel. To znamená, že nadváhou či obezitou celkově trpí každá druhá dospělá osoba a téměř každé třetí dítě.

Evropská unie se na boji proti obezitě aktivně podílí. Jedním z hlavních programů Evropské ko [...]

V tomto vydání

Novinky z EU » 
Podávání zpráv z celé Evropy » 
Budoucí akce » 
Nové publikace » 
  Objednávka
  Předchozí vydání
  Náměty na další aktuality
  Poslat dál

Přečtěte si vše v tomto čísle  »

Rovněž v tomto čísle

Projekty v oblasti programu veřejného zdraví »

Partnerství, zdravá výživa a inovační řízení jako nástroje pro boj proti obezitě a nadváze (Obesity Governance)

Zdravé děti ve zdravých rodinách

Animace pro děti, která je naučí hodnotám a ovlivní jejich názory na zdravou stravu a fyzickou aktivitu (projekt ACTIVE)

Boj proti obezitě pomocí nabídky a poptávky (FOOD)

Novinářská cena EU v oblasti zdraví - Články »

„Psi pomáhají při detekování zdravotních problémů u diabetiků a autistů“, vítězný článek Melisy Tuya Sánchezové ze Španělska (2012)

 
 

Novinky z EU 

Evropská komise – Internetové stránky o veřejném zdraví se věnují zdraví v celé Evropě  »

GŘ pro zdraví a spotřebitele představilo novou podobu internetových stránek o veřejném zdraví, které byly přizpůsobeny novým internetových zařízením, zejména pak navigaci na tzv. smartphonech a tabletech, a  které nyní rovněž zahrnují portál Zdraví-EU a jeho zpravodaj.

Kampaň „Přestaňte kouřit s Barçou“ získala cenu Evropské plicní nadace (ELF) za zlepšování zdraví plic  »

Cena byla udělena během výročního kongresu Evropské společnosti pro respirační choroby, na kterém se setkalo přibližně 20 000 zdravotnických pracovníků, aby diskutovali o nejnovějších pokrocích v respirační medicíně.

„Zpráva o nerovnostech v oblasti zdraví v EU“  »

Zpráva popisuje hlavní opatření, která přijala Evropská komise k provádění svého sdělení z roku 2009 o nerovnostech v oblasti zdraví.  Poskytuje rovněž přehled o rozsahu a trendech týkajících se nerovností v oblasti zdraví v EU od roku 2000.  

Novinářská cena EU v oblasti zdraví  »

Již zbývá jen měsíc na zaslání článků do pátého ročníku Novinářské ceny EU v oblasti zdraví: Lhůta je do 30. září 2013.

Nový symbol označuje ty léčivé přípravky, u nichž probíhá další sledování  »

Od 1. září 2013 mohou pacienti i zdravotníci díky novému symbolu (obrácený černý trojúhelník) rozpoznat ty léčivé přípravky, které musí být dále sledovány.

Rozhodnutí Komise ke zřízení skupiny odborníků na vzácná onemocnění  »

Rozhodnutí Komise bylo přijato 30. července 2013 a byla zveřejněna výzva k vyjádření zájmu.

„Jen půlka partitury“  »

Video, které propaguje registraci pacientů se vzácnými onemocněními, vytvořila Evropská platforma pro registry vzácných onemocnění (EPIRARE) a financoval program EU pro veřejné zdraví.

Podávání zpráv z celé Evropy 

Celostátní kampaň o paliativní péči a léčbě bolesti  [Itálie]  »

Iniciativa, která má italské občany upozornit na existenci zákona, který zaručuje přístup ke zdravotní péči pro pacienty s onemocněními a smrtelnými nemocemi.

Nová doporučení pro očkování rotaviru u kojenců  [Německo]  »

Stálý výbor pro očkování (STIKO) při německém Institutu Roberta Kocha zveřejnil nový program imunizace. Změny se rovněž týkají doporučení při očkování proti hepatitidě B a chřipce.

Change4Life – zdravější strava a více pohybu pro delší život  [Spojené království]  »

Kampaň zaměřená na změnu životního stylu. Moderní způsob života znamená, že jsme čím dál tím méně aktivní. Při tolika příležitostech, kdy můžeme sledovat televizi nebo hrát počítačové hry, a při dnešních možnostech pohodlí a rychlého občerstvení se již nepohybujeme tolik a nejíme tak zdravě jako dříve.

Budoucí akce 

Používání behaviorálních poznatků při tvorbě politiky (Brusel, 30. září 2013)  »

Diskuse během tohoto setkání nám pomohou pochopit, jak by se behaviorální ekonomie mohla využít k ovlivnění veřejného zájmu v Evropské komisi.

Seminář o vlivu elektromagnetických polí na obyvatele  »

O elektromagnetických polích vyzařovaných mobily a základnovými stanicemi se vede široká diskuse.  Projekt LEXNET se věnuje minimalizaci vlivu budoucích sítí.  V rámci semináře budou předloženy předběžné výsledky z tohoto projektu a budou shromážděny připomínky a přání.

6. evropská konference o veřejném zdraví – „Zdraví v Evropě– současný stav. Poučení z minulosti, vytváření budoucnosti“ (Brusel, 13. – 16. listopadu 2013)  »

Cílem konference je přispět ke zlepšení veřejného zdraví v Evropě tím, že nabídne možnosti k výměně informací a platformu pro diskusi mezi výzkumnými pracovníky, tvůrci politik a odborníky v oblasti veřejného zdraví.

Nové publikace 

Nanočástice oxidu zinečnatého v ochranných přípravcích proti slunci  »

Některé prostředky na ochranu proti slunečnímu záření nyní obsahují nanočástice oxidu zinečnatého, které jsou v alespoň v jednom rozměru menší než 100 nanometrů. Tento nanomateriál může mít fyzikální a chemické vlastnosti, které se liší od dřívějších přípravků ze stejné látky. Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele (SCCS) provedl nedávno v této věci podrobný přezkum.

Posouzení přidané hodnoty strategie EU na podporu členských států při snižování škod souvisejících s alkoholem  »

Hodnotící zpráva došla k závěru, že dosavadní práce přinesla jasné výsledky, pokud jde o podporu opatření členských států, a že pokračující koordinace a opatření na úrovni EU by společný postup zachovaly a posílily.

V příštím vydání

Zdravotní diskriminace

Tento zpravodaj je k dispozici ve 23 úředních jazycích EU
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Vzkaz byl zaslán z e-mailové adresy, která se nemonitoruje. Proto na něj prosím neodpovídejte.

Chcete-li zrušit předplatné zpravodaje, klepněte zde