Logo Európskej komisie

NEWSLETTER

Číslo 113, 19 Júl 2013

Zdravie - EÚ

Vaša brána k hodnoverným informáciám z oblasti verejného zdravia

Lepšia ochrana občanov pred cezhraničnými ohrozeniami zdravia

Tonio Borg, európsky komisár pre zdravie

Tonio Borg, európsky komisár pre zdravie

Teším sa, že Európsky parlament a Rada nedávno dospeli k dohode v súvislosti s rozhodnutím o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia. Je to veľký krok smerom k zlepšeniu zdravotnej bezpečnosti v Európskej únii a k ochrane občanov v celej Európe pred možnými budúcimi pandémiami, environmentálnymi alebo chemickými katastrofami či inými ohrozeniami zdravia.

 

Podľa nových právnych predpisov možno tieto odlišné typy závažných cezhraničných ohrození zdravia odteraz riešiť na úrovni EÚ konzistentným spôsobom, a to na základe skúseností získaných za posledných 20 rokov, keď bolo potrebné zasiahnuť [...]

V tomto vydaní

Správy z EÚ » 
Správy z celej Európy » 
Pripravované podujatia » 
Nové publikácie » 
Tlačové vyhlásenia EÚ » 
  Predplatiť
  Predchádzajúce vydania
  Navrhnúť uverejnenie správy alebo podujatia
  Poslať priateľovi

Prečítajte si všetko o téme tohto vydania  »

Ďalej v rámci témy vydania

Projekty v rámci Programu verejného zdravia »

Systém varovania, hlásenia a monitorovania pre ohrozenia zdravia chemickými látkami, fáza III (ASHTIII)

 
 

Správy z EÚ 

Litovský minister zdravotníctva oznámil priority v oblasti zdravotníctva počas predsedníctva krajiny  »

Prioritami litovského predsedníctva sú revízia smernice o tabakových výrobkoch a udržateľné zdravotné systémy.

Prijatie návrhu o poplatkoch za farmakovigilanciu v prospech Európskej agentúry pre lieky (EMA).  »

Komisia prijala návrh právneho predpisu, na základe ktorého by farmaceutické spoločnosti platili osobitné poplatky za celoeurópsky dohľad nad liekmi.

Skupina expertov pre informácie o zdraví (Luxembursko, 29. – 30. mája 2013)  »

Prezentácie sú odteraz k dispozícii.

Stratégia pre Európu o otázkach zdravia týkajúcich sa výživy, nadváhy a obezity  »

Záverečná správa o hodnotení realizácie stratégie.

Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov (EAHC) začala výzvu na predkladanie ponúk na vykonávanie programu EÚ v oblasti zdravia.  »

Témy výziev na predkladanie ponúk sú uverejnené v ročnom pracovnom pláne. Viac informácii získate, ak sa zaregistrujete v zozname na odosielanie emailových správ agentúry EAHC.

Prieskum ECDC o bodovej prevalencii  »

Infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou sú ešte stále závažným problémom pre verejné zdravie. 1 z 18 pacientov v európskych nemocniciach sa nakazí takou infekciou.

Európska ministerská konferencia WHO o výžive a neprenosných ochoreniach v kontexte stratégie Zdravie 2020.  »

Vo svojom hlavnom príhovore v časti venovanej obezite detí a nerovnostiam, pán John Ryan z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zdravie a spotrebiteľov poznamenal, že miera obezity u detí narastá alarmujúcou rýchlosťou.

Európske inovačné partnerstvo zamerané na aktívne a zdravé starnutie – ocenenie pre 32 výnimočných miest a regiónov  »

Výnimočné mestá a regióny z celej Európy boli odmenené za zavádzanie inovatívnych myšlienok do praxe, ktoré pomáhajú starším ľuďom.

Správy z celej Európy 

„Retrace“ – vnútroštátny systém sledovania zranení a nehôd  [Luxembursko]  »

Luxembursko sa zúčastní na zbere európskych údajov o zraneniach a nehodách.

„Dôvod“ – kampaň proti fajčeniu  [Francúzsko]  »

Kampaň vyzýva každého fajčiara, aby našiel svoje vlastné dôvody na skoncovanie s fajčením.

Kampaň v prospech prostredia bez fajčenia slávi svoje 10. výročie online súťažou fotografií  [Nemecko]  »

Mladí ľudia môžu posielať svoje fotografie pod heslom „Lepšie ako na fajčenie je...“. 

Pripravované podujatia 

Medzinárodná letná škola – Registre zriedkavých chorôb a liekov na ojedinelé ochorenia (16. až 20. septembra Rím)  »

V rámci kurzu sa účastníci zoznámia s hlavnými konceptmi a praktickými krokmi, ktoré je potrebné uskutočniť pre začatie a riadenie registra zriedkavých chorôb s cieľom zabezpečiť jeho efektívnosť, dobré fungovanie a udržateľnosť.

Použitie údajov o zraneniach pre tvorbu politík a opatrení v oblasti zdravia a spotrebiteľov na miestnej a národnej úrovni (13. novembra 2013 Brusel)  »

EuroSafe a Európske združenie pre verejné zdravie (EUPHA) (oddelenie pre zranenia) spoločne pripravujú jednodňový seminár.

16. Európske fórum zdravia, Gastein (2. – 4. októbra 2013 Bad Hofgastein)  »

Európske fórum zdravia je hlavnou konferenciu v oblasti politiky zdravia v Európe. Hlavným cieľom je podporiť vytváranie rámca pre poradenstvo a rozvoj európskych zdravotníckych systémov.

„Jedzte zdravo, pite správne a hýbte sa“ (17. septembra 2013 Brusel)  »

Konferencia medzinárodnej organizácie pre kardiometabolické riziko o brušnej obezite, cukrovke typu 2 a srdcovocievnych ochoreniach (tzv. chorobe životného štýlu).

Nové publikácie 

Prvá správa Komisie o pediatrickom nariadení  »

Lieky pre deti: viac výskumu, lepšia dostupnosť a viac informácií ako pred 5 rokmi.

Tlačové vyhlásenia EÚ 

Pravidlá hodnotenia zdravotníckych technológií  »

Tieto pravidlá poskytujú tvorcom politiky informácie o výhodách a komparatívnej hodnote zdravotníckych technológií a postupov.

Tento spravodajca je dostupný v 23 úradných jazykoch EÚ
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Správa bola zaslaná z nemonitorovanej adresy. Preto na ňu, prosím, neodpovedajte.

Ak chcete zrušiť pravidelné zasielanie tohto bulletinu, kliknite tu