Eiropas Komisijas logo

NEWSLETTER

Nr. 113, 2013 m. Jūlijs 19 d.

Veselība-ES

Drošs informācijas avots par sabiedrības veselību

Iedzīvotāju veselība labāk pasargāta no pārrobežu apdraudējuma

Eiropas Komisijas veselības komisārs Tonio Borgs

Eiropas Komisijas veselības komisārs Tonio Borgs

Esmu priecīgs, ka Eiropas Parlaments un Padome pirms neilga laika ir panākuši vienošanos attiecībā uz lēmumu par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem. Tas ir liels panākums veselības drošības uzlabošanā Eiropas Savienībā un Eiropas iedzīvotāju aizsardzībā pret iespējamām nākotnes pandēmijām, vides vai ķīmiskām katastrofām un citiem veselības apdraudējumiem.

 

Ar šo jauno lēmumu tagad šos dažādos pārrobežu riska faktorus varēs risināt saskaņoti ES līmenī, mācoties no pēdējo 20 gadu pieredzes, kas gūta daudzos slimību uzliesmojumos un ārkārtas situācijās.

 

Veselības ap [...]

Šajā izdevumā

ES ziņas » 
Ziņojumi no visas Eiropas » 
Gaidāmie notikumi » 
Jaunas publikācijas » 
ES paziņojumi presei » 
  Abonēt
  Iepriekšējie izdevumi
  Pieteikt jaunumus un pasākumus
  Sūtīt draugam

Lasiet visu rakstu  »

Vēl šajā izdevumā

Veselības programmas projekti »

Brīdināšanas, ziņošanas un uzraudzības sistēma ķīmiskiem veselības apdraudējumiem, III fāze (ASHTIII)

 
 

ES ziņas 

Lietuvas veselības ministrs paziņo veselības jomas prioritātes prezidentūras laikā  »

Lietuvas prezidentūras laikā prioritāšu vidū būs tabakas izstrādājumu direktīvas pārskatīšana un ilgtspējīgas veselības aprūpes sistēmas.

Pieņemts priekšlikums par Eiropas Zāļu aģentūras maksām par farmakovigilanci.  »

Komisija ir pieņēmusi likumdošanas priekšlikumu, kurš paredz, ka farmācijas uzņēmumiem būs jāmaksā noteikta maksa par zāļu uzraudzību Eiropas Savienībā.

Veselības informācijas ekspertu grupa (2013. gada 29.–30. maijā, Luksemburgā)  »

Tagad ir pieejamas prezentācijas.

Eiropas stratēģija attiecībā uz uzturu, lieko svaru un veselības jautājumiem, kas saistīti ar aptaukošanos  »

Gala ziņojums par to, kā novērtēta stratēģijas īstenošana.

Veselības un patērētāju izpildaģentūra sāk piedāvājumu konkursus saistībā ar ES veselības aizsardzības programmas īstenošanu.  »

Šo konkursu tēmas ir publicētas gada darba plānā. Tiem, kuri vēlas saņemt sīkāku informāciju, jāreģistrējas izpildaģentūras vēstkopā.

ECDC punktu prevalences pētījums  »

Veselības aprūpē iegūtas infekcijas joprojām ir nozīmīga sabiedrības veselības problēma. Eiropas slimnīcās ar tām inficējas katrs 18. pacients.

PVO Eiropas ministru konference par uzturu un nelipīgajām slimībām “Veselība 2020” kontekstā  »

Savā runā, ko Džons Raians no Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāta sniedza sesijā par bērnu aptaukošanos un veselības atšķirībām, viņš atzīmēja, ka bīstami strauji pieaug aptaukojušos bērnu skaits.

Eiropas Inovācijas partnerība aktīvām un veselīgām vecumdienām — apbalvotas 32 pilsētas un reģioni  »

Vesela rinda Eiropas pilsētu un reģionu ir novērtēti ar zvaigznēm par inovatīvu ideju iedzīvināšanu praksē, lai palīdzētu veciem cilvēkiem.

Ziņojumi no visas Eiropas 

“Retrace” — valsts traumu un negadījumu uzraudzības sistēma  [Luksemburga]  »

Luksemburga piedalīsies Eiropas datu vākšanā par ievainojumiem un negadījumiem.

“Iemesli” — franču kampaņa pret smēķēšanu  [Francija]  »

Kampaņā ikviens smēķētājs tiek aicināts atrast savus iemeslus smēķēšanas atmešanai.

Fotokonkurss, atzīmējot pretsmēķēšanas kampaņas 10 gadus  [Vācija]  »

Jaunieši ir aicināti iesūtīt fotogrāfijas par tēmu “Es domāju, ka .... ir superīgāk nekā smēķēt”. 

Gaidāmie notikumi 

Starptautiskā vasaras skola “Reto slimību un zāļu reģistri” (2013. gada 16.–20. septembrī, Romā)  »

Šajos kursos dalībniekus iepazīstinās ar reto slimību reģistra koncepciju un praktiskajiem pasākumiem, kas jāveic, lai tas būtu lietderīgs, akurāts un noturīgs.

Traumu datu izmantošana, lai izstrādātu un īstenotu veselības un patērētāju aizsardzības politiku vietējā un valsts līmenī (2013. gada 13. novembrī, Briselē)  »

“EuroSafe” un Eiropas Sabiedrības veselības asociācijas (EUPHA) traumu nodaļa kopīgi rīkos vienas dienas semināru.

Eiropas 16. veselības forums Gašteinā (2013. gada 2.–4. oktobrī, Badhofgašteinā)  »

Tā ir svarīgākā veselības politikas konference Eiropā. Galvenais mērķis ir veicināt to, lai tiktu izstrādāta sistēma konsultēšanai un Eiropas veselības aizsardzības sistēmu izveidei.

Ēd labi, dzer labi un kusties! (2013. gada 17. septembrī, Briselē)  »

Starptautiskā kardiovaskulāro un vielmaiņas slimību riska katedra ielūdz uz konferenci par vēdera aptaukošanos, 2. tipa diabētu un sirds-asinsvadu slimībām “A Lifestyle Disease”.

Jaunas publikācijas 

Pirmais Komisijas ziņojums par pediatrijas regulu  »

Zāles bērniem — labāk izpētītas, pieejamākas un vairāk informācijas par tām nekā pirms 5 gadiem.

ES paziņojumi presei 

Noteikumi par veselības aprūpes tehnoloģijas novērtējumu  »

No veselības aprūpes tehnoloģijas novērtējuma var uzzināt par medicīnas tehnoloģijas un procedūru ieguvumiem un salīdzinošo vērtību.

E biļetens ir pieejams 23 ES oficiālajās valodās
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Lūdzu, neatbildiet uz šo vēstuli, jo tā izsūtīta no adreses, kurā neviens neuzrauga ienākošās vēstules.

Ja vēlaties pārtraukt šā biļetena abonēšanu, uzklikšķiniet šeit