Europos Komisijos logotipas

NEWSLETTER

Nr. 113. 2013 metai. Liepa. 19 diena

Sveikata ES

Jūsų patikimos informacijos apie visuomenės sveikatą portalas

Geresnė piliečių apsauga nuo tarptautinio masto pavojų sveikatai

Už sveikatos politiką atsakingas Europos Komisijos narys Tonio Borgas

Už sveikatos politiką atsakingas Europos Komisijos narys Tonio Borgas

Džiaugiuosi, kad Europos Parlamentas ir Taryba neseniai susitarė dėl sprendimo dėl didelių tarptautinio masto grėsmių sveikatai. Tai didelis žingsnis į priekį gerinant sveikatos saugumą Europos Sąjungoje ir apsaugant visos Europos piliečius nuo galimų pandemijų ateityje, aplinkos ar cheminių nelaimių arba kitų grėsmių sveikatai.

 

Pagal šias naujas teisės nuostatas dabar dėl šių įvairių rimtų tarptautinio masto grėsmių sveikatai galima imtis nuoseklių ES lygmens veiksmų, remiantis patirtimi, sukaupta per pastaruosius 20 metų, per kuriuos įvyko daug ligų protrūkių ir reikėjo imtis skubių priemon [...]

Šiame numeryje

ES naujienos » 
Pranešimai iš visos Europos » 
Artėjantys renginiai » 
Nauji leidiniai » 
Valstybių narių nuomonė » 
  Užsiprenumeruokite informacinį biuletenį
  Ankstesni leidimai
  Siūlykite naujienas ir renginius
  Nusiųsti draugui

Visi šio leidinio teminiai straipsniai  »

Kiti teminiai straipsniai

Sveikatos programos projektai »

Įspėjimo, pranešimo apie cheminę grėsmę sveikatai ir jos stebėjimo sistema, III etapas (ASHTIII)

 
 

ES naujienos 

Lietuvos sveikatos ministras pranešė apie sveikatos sektoriaus prioritetus per Lietuvos pirmininkavimą  »

Tarp pirmininkaujančios Lietuvos prioritetų – tabako gaminių direktyvos persvarstymas ir tvarios sveikatos sistemos.

Priimtas Europos vaistų agentūrai mokėtinų farmakologinio budrumo mokesčių pasiūlymas.  »

Komisija priėmė teisės akto pasiūlymą, pagal kurį farmacijos įmonės mokėtų specialius mokesčius už ES masto farmakologinio budrumo veiklą.

Sveikatos informacijos ekspertų grupė (Liuksemburgas, 2013 m. gegužės 29–30 d.)  »

Jau galima parsisiųsdinti pranešimus.

Europos strategija, kaip spręsti su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusius sveikatos klausimus  »

Strategijos įgyvendinimo vertinimo galutinė ataskaita.

Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomoji agentūra (EAHC) paskelbė kvietimus dalyvauti konkursuose dėl ES sveikatos politikos įgyvendinimo.  »

Šių konkursų temos paskelbtos metiniame darbo plane. Jei norite gauti daugiau informacijos, paprašykite, kad EAHC jus įtrauktų į savo adresatų sąrašą.

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimas  »

Su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos tebėra didelė visuomenės sveikatos problema. Europos ligoninėse užsikrečia 1 iš 18 pacientų.

PSO Europos ministrų konferencija mitybos ir neužkrečiamųjų ligų tema įgyvendinant politiką „Sveikata 2020“.  »

Savo pranešime, perskaitytame per vaikų nutukimui ir nelygybei skirtą sesiją, Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato atstovas Johnas Ryanas pažymėjo, kad vaikų nutukimo mastas didėja susirūpinimą keliančiu tempu.

Europos inovacijų partnerystė vyresnių žmonių aktyvumo ir sveikatos srityje. Apdovanoti 32 miestai ir regionai.  »

Apdovanoti Europos miestai ir regionai, geriausiai įgyvendinantys novatoriškas idėjas, kad padėtų vyresniems žmonėms.

Pranešimai iš visos Europos 

Nacionalinė traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėjimo sistema „Retrace“  [Liuksemburgas]  »

Liuksemburgas prisidės prie Europos duomenų apie traumas ir nelaimingus atsitikimus rinkimo.

Kovos su rūkymu kampanija „Priežastys“  [Prancūzija]  »

Kampanija visi rūkaliai raginami rasti gerą priežastį mesti rūkyti.

Kovos su rūkymu kampanijos dešimtmečio proga – nuotraukų konkursas internete  [Vokietija]  »

Jaunimo nuotraukų konkurso šūkis – „Šauniau negu rūkyti, manau, yra...“ 

Artėjantys renginiai 

Tarptautiniai vasaros kursai „Retųjų ligų ir retųjų vaistų registrai“ (rugsėjo 16–20 d., Roma)  »

Kursų dalyviai susipažins su pagrindiniais retųjų ligų registro kūrimo ir valdymo principais ir sužinos, kokių praktinių priemonių reikia imtis, kad toks registras būtų naudingas, patikimas ir tvarus.

„Informacijos apie sužalojimus naudojimas formuojant sveikatos ir vartotojų politiką bei imantis veiksmų vietos ir nacionaliniu lygmeniu“ (2013 m. lapkričio 13 d., Briuselis)  »

Šį vienos dienos seminarą drauge rengs „EuroSafe“ ir Europos visuomenės sveikatos asociacijos (EUPHA) sužalojimų skyrius.

16-asis Europos sveikatos forumas Gasteine (2013 m. spalio 2–4 d., Bad Hofgasteinas)  »

Europos sveikatos forumas Gasteine yra pagrindinė Europos sveikatos politikos konferencija. Pagrindinis jos tikslas – padėti sukurti konsultavimo sveikatos politikos klausimais ir jos plėtojimo sistemą.

„Tinkamai maitinkis, gerk ir judėk“ (2013 m. rugsėjo 17 d., Briuselis)  »

Tarptautinė metabolinių širdies ligų rizikos veiksnių konferencija. Pilvo nutukimas, 2 tipo diabetas ir širdies bei kraujagyslių ligos – gyvenimo būdo ligos.

Nauji leidiniai 

Pirmoji Komisijos Pediatrijos reglamento taikymo ataskaita  »

Vaistai vaikams. Daugiau mokslinių tyrimų, daugiau galimybių tokių vaistų įsigyti ir daugiau informacijos, palyginti su padėtimi prieš 5 metus.

Valstybių narių nuomonė 

Nustatytos sveikatos technologijų vertinimo taisyklės  »

Atlikus sveikatos technologijų vertinimą (HTA) politikos formuotojai gauna informacijos apie sveikatos technologijų ir procedūrų naudą ir lyginamąją vertę.

Šis informacinis biuletenis parengtas 23 oficialiosiomis ES kalbomis
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Į šį pranešimą atsakymo nerašykite – jis gautas iš netikrinamos e. pašto dėžutės.

Jei norite atsisakyti šio informacinio biuletenio prenumeratos, spustelėkite čia