Euroopa Komisjoni logo

NEWSLETTER

Viimati muudetud 113, 19. Juuli 2013

ELi tervishoid

Portaal, kus leiate usaldusväärset teavet rahvatervise kohta

Kodanikud on piiriüleste terviseohtude eest paremini kaitstud

Tonio Borg, Euroopa Komisjoni tervishoiuvolinik

Tonio Borg, Euroopa Komisjoni tervishoiuvolinik

Mul on hea meel selle üle, et Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid hiljuti kokkuleppele tõsiseid piiriüleseid terviseohte käsitleva otsuse osas. See on suur samm terviseohutuse parandamisel Euroopa Liidus ning kodanike kaitsmisel kõikjal Euroopas võimalike tulevaste pandeemiate, keskkonna- või keemiakatastroofide või muude terviseohtude eest.

 

Uue õigusakti kohaselt saab kõiki tõsiseid piiriüleseid ohtusid Euroopa Liidus nüüdsest käsitleda järjepideval viisil, õppides viimase 20 aasta jooksul saadud kogemustest erinevates haiguspuhangutes ja hädaolukordades.

 

Sellised ohud e [...]

Selle uudiskirja teemad

ELi uudised » 
Teateid liikmesriikidest » 
Eelseisvad üritused » 
Uued väljaanded » 
ELi pressiteated » 
  Telli
  Eelmised uudiskirjad
  Soovitage uudiseid ja üritusi
  Saada sõbrale

Read the full focus of this edition  »

Vaata ka

Tervishoiuprogrammi projektid »

Keemiliste terviseohtude hoiatamis-, aruandlus- ja järelevalvesüsteem, faas III (ASHTIII)

 
 

ELi uudised 

Leedu tervishoiuminister teeb teatavaks prioriteedid tervishoiusektoris Leedu ELi Nõukogu eesistumisperioodil  »

Leedu eesistumisperioodi prioriteetide hulgas on tubakatoodete direktiivi läbivaatamine ja jätkusuutlikud tervishoiusüsteemid.

Võeti vastu ettepanek ravimiohutuse järelevalve eest Euroopa Ravimiametile makstavate tasude kohta.  »

Komisjon on vastu võtnud seadusandliku ettepaneku, mille alusel maksavad ravimifirmad konkreetset tasu üleliidulise ravimiohutuse järelevalve toimigute eest.

Terviseteabe eksperdirühm (Luxembourg, 29.–30. mai 2013)  »

Ettekanded on nüüd kättesaadavad.

Toitumise, ülekaalulisuse ja rasvumisega seotud terviseküsimustega tegelemise Euroopa strateegia  »

Strateegia rakendamise hindamise lõpparuanne.

Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet kuulutab välja pakkumismenetlused ELi terviseprogrammi rakendamiseks.  »

Asjaomaste pakkumismenetluste teemad avaldatakse iga-aastases tööplaanis. Täiendava teabe saamiseks registreerige end palun Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusameti meililisti kasutajaks.

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse hetke levimusuuring  »

Tervishoiuteenustega seotud nakkused on jätkuvalt suur rahvatervise valdkonna probleem, mis Euroopa haiglates mõjutab 1 patsienti 18st.

WHO Euroopa ministrite konverents, mis käsitleb toitumist ja mittenakkuslikke haigusi 2020. aasta tervishoiustrateegia kontekstis.  »

Konverentsi osas, mis käsitles laste rasvumist ja ebavõrdsust, märkis John Ryan Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadist, et laste hulgas suureneb rasvumise määr murettekitava kiirusega.

Täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitlev innovatsioonipartnerlus – tunnustatakse 32 silmapaistvat linna ja piirkonda  »

Kõikjal Euroopas asuvaid linnu ja piirkondi tunnustati selle eest, et nad viisid eakate aitamiseks ellu oma innovatiivsed ideed.

Teateid liikmesriikidest 

„Retrace” – vigastuste ja õnnetuste riiklik seiresüsteem  [Luksemburg]  »

Luksemburg osaleb Euroopa andmete kogumises vigastuste ja õnnetuste kohta.

„Põhjused” – suitsetamisvastane kampaania  [Prantsusmaa]  »

Kampaania raames kutsutakse kõiki suitsetajaid leidma oma isiklikud põhjused suitsetamisest loobumiseks.

Suitsuvaba kampaania tähistab 10. tegevusaastat veebipõhise fotokonkursiga  [Saksamaa]  »

Hüüdlausega „Suitsetamisest lahedam on...” kutsutakse noori üles esitama oma fotosid. 

Eelseisvad üritused 

Rahvusvaheline suvekool – „Harvikhaiguste ja -ravimite registrid” (16.–20. september 2013, Rooma)  »

Kursusel tutvustatakse osalistele peamisi põhimõtteid ja praktilisi samme, mis tuleb astuda harvikhaiguste registri loomiseks ja haldamiseks, et tagada selle kasulikkus, usaldusväärsus ja jätkusuutlikkus.

Vigastusi käsitlevate andmete kasutamine seoses liiklusõnnetuste ennetamise alase poliitika ja meetmetega kohalikul ning riiklikul tasandil (13. november 2013, Brüssel)  »

EuroSafe ja Euroopa Rahvatervise Liit (EUPHA) korraldavad ühiselt 1-päevase seminari.

16. Euroopa Tervishoiufoorum, Gastein (2.–4. oktoober 2013, Bad Hofgastein)  »

Euroopa Tervishoiufoorum Gastein on juhtiv tervishoiupoliitika konverents Euroopas. Peamine eesmärk on hõlbustada raamistiku loomist, mille eesmärk on nõustada ja arendada Euroopa tervishoiusüsteeme.

„Ela ja joo tervislikult ning liiguta end!” (17. september 2013, Brüssel)  »

Rahvusvaheline konverents, mis käsitleb kardiometaboolseid riskitegureid kõhuõõne rasvumise, II tüüpi diabeedi ja südame-veresoonkonna haiguste puhul: Elustiilihaigus.

Uued väljaanded 

Esimene komisjoni aruanne pediaatriamääruse kohta  »

Lastele mõeldud ravimid: rohkem teadusuuringuid, parem kättesaadavus ja rohkem teavet kui 5 aastat tagasi.

ELi pressiteated 

Kehtestatakse tervishoiutehnoloogia hindamist käsitlevad eeskirjad  »

Tervishoiutehnoloogia hindamine pakub poliitikakujundajatele teavet tervishoiutehnoloogia ja -menetluste kasulikkuse ning suhtelise väärtuse kohta.

See uudiskiri on kättesaadav ELi 23 ametlikus keeles
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Palun ärge vastake sellele teatele, sest sellele e-posti aadressile saadetud e-kirju ei loeta.

IKui soovid uudislehe tellimuse tühistada, klõpsa siin