Logo Evropské komise

NEWSLETTER

Číslo 113, 19. Červenec 2013

Zdraví-EU

Spolehlivé informace o veřejném zdraví

Občané budou lépe chráněni před přeshraničními zdravotními hrozbami

Tonio Borg, evropský komisař pro oblast zdraví

Tonio Borg, evropský komisař pro oblast zdraví

Jsem potěšen, že Evropský parlament a Rada nedávno dospěly k dohodě ohledně rozhodnutí o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách. Jedná se o významný krok směrem ke zlepšení zdravotní bezpečnosti v Evropské unii a ochrany občanů v celé Evropě před možnými budoucími pandemiemi, environmentálními, chemickými katastrofami nebo jinými zdravotní hrozbami.

 

Podle nového právního předpisu mohou být tyto různé typy závažných přeshraničních zdravotních hrozeb od nynějška řešeny společně na celoeropské úrovni. Bude tak možné využít zkušenosti získané za posledních 20 let, kdy bylo třeba zasáhnout v [...]

V tomto vydání

Novinky z EU » 
Podávání zpráv z celé Evropy » 
Budoucí akce » 
Nové publikace » 
Tiskové zprávy EU » 
  Objednávka
  Předchozí vydání
  Náměty na další aktuality
  Poslat dál

Přečtěte si vše v tomto čísle  »

Rovněž v tomto čísle

Projekty v oblasti programu veřejného zdraví »

Chemické hrozby – Systém varování, podávání zpráv a dohledu, fáze III (ASHTIII)

 
 

Novinky z EU 

Litevský ministr zdravotnictví informoval o prioritách pro sektor zdravotnictví stanovených na období litevského předsednictví v Evropské radě.  »

Prioritami bude přepracování směrnice o tabákových výrobcích a udržitelné zdravotní systémy.

Přijat návrh poplatků za farmakovigilanci vyplácených Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA).  »

Komise přijala návrh právního předpisu, podle kterého by farmaceutické společnosti platily zvláštní poplatky za celounijní farmakovigilanci.

Odborná skupina pro zdravotnické informace (Lucemburk, 29. a 30. května 2013)  »

Prezentace jsou nyní k dispozici.

Strategie pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou  »

Závěrečná hodnotící zpráva o provádění strategie.

Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele (EAHC) vyhlásila nabídková řízení v rámci provádění programu EU v oblasti zdraví.  »

Témata výběrových řízení se zveřejňují v ročním plánu práce. Více informací získáte po registraci do mailinglistu EAHC.

Bodová prevalenční studie ECDC  »

Infekce spojené s poskytováním zdravotní péče představují stále zásadní problém pro veřejné zdraví: každý 18. pacient po návštěvě nemocnice nakažen.

Evropská ministerská konference WHO o výživě a nepřenosných nemocech v kontextu programu Zdraví 2020.  »

„Počet obézních dětí narůstá znepokojivým tempem“, uvedl ve své hlavním projevu během zasedání o dětské obezitě a nerovnostech v této oblasti John Ryan, generální ředitel GŘ Evropská komise pro zdraví a spotřebitele.

Evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí – ocenění pro 32 měst a regionů  »

Města a regiony v celé Evropě obdržely ocenění za praktické zavádění inovací, které pomohou v každodením životě seniorům.

Podávání zpráv z celé Evropy 

„Retrace“ – vnitrostátní systém dozoru zaměřený na zranění a nehody.  [Lucembursko]  »

Lucembursko se bude podílet na shromažďování údajů o zraněních a nehodách.

„The Reasons“ – protikuřácká kampaň  [Francie]  »

Kampaň chce každému kuřákovi pomoci najít vlastní osobní důvody, jež ho přimějí přestat kouřit.

Kampaň za prostředí bez tabákového kouře slaví 10 let soutěží o nejlepší fotografie.  [Německo]  »

Heslem soutěže pro mladé fotografy je „Cigarety? To .........je větší odvaz!“ 

Budoucí akce 

Mezinárodní letní škola — Registry vzácných onemocnění a souvisejících léčiv (16. – 20. září 2013, Řím)  »

Kurz seznámí účastníky s hlavními koncepty a praktickými kroky, které je třeba podniknout k vytvoření a provozování registru vzácných onemocnění, aby byl skutečně užitečný, spolehlivý a udržitelný.

Využívání údajů o úrazech k řízení politik v oblasti ochrany zdraví a spotřebitele a opatření na místní a vnitrostátní úrovni (13. listopadu 2013, Brusel)  »

Jednodenní seminář pořádaný organizací EuroSafe a Evropským sdružením pro veřejné zdraví (EUPHA), konkrétně sekcí zabývající se úrazy.

Šestnáctý Evropské zdravotnické fórum v Gasteinu (2-4october 2013, špatnému hofgastein)  »

Nejprestižnější evropská konference na téma zdravotní politiky. Hlavním cílem je příspět ke zřízení rámce pro poradenství a rozvoj evropských zdravotních politik za současného dodržování principu subsidiarity.

„Eat well, drink well and move“ (17. září 2013, Brusel)  »

Organizace ICCR pořádá konferenci o abdominální obezitě, kardiovaskulárních chorobách a diabetu 2. typu – problémech životního stylu.

Nové publikace 

První zpráva Komise o pediatrickém nařízení  »

Léčivé přípravky pro děti ve srovnání s obdobím před 5 lety: Nový výzkum, větší dostupnost a více informací.

Tiskové zprávy EU 

Sestavena pravidla pro hodnocení zdravotnických technologií  »

Hodnocení zdravotnických technologií poskytuje tvůrcům politik informace o přínosech a hodnotě technologií a postupů.

Tento zpravodaj je k dispozici ve 23 úředních jazycích EU
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Vzkaz byl zaslán z e-mailové adresy, která se nemonitoruje. Proto na něj prosím neodpovídejte.

Chcete-li zrušit předplatné zpravodaje, klepněte zde