Saada sõbrale
RSS
google +
Trükiversioon

Tonio Borg, Euroopa Komisjoni tervishoiuvolinik

Tonio Borg, Euroopa Komisjoni tervishoiuvolinik

Mul on hea meel selle üle, et Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid hiljuti kokkuleppele tõsiseid piiriüleseid terviseohte käsitleva otsuse osas. See on suur samm terviseohutuse parandamisel Euroopa Liidus ning kodanike kaitsmisel kõikjal Euroopas võimalike tulevaste pandeemiate, keskkonna- või keemiakatastroofide või muude terviseohtude eest.

Uue õigusakti kohaselt saab kõiki tõsiseid piiriüleseid ohtusid Euroopa Liidus nüüdsest käsitleda järjepideval viisil, õppides viimase 20 aasta jooksul saadud kogemustest erinevates haiguspuhangutes ja hädaolukordades.

Sellised ohud ei peatu riigipiiridel ning võivad meie üleilmastunud maailmas levida vaid mõne tunniga. Seepärast on eriti oluline, et Euroopa Liit ja selle liikmesriigid oleksid täielikult ettevalmistatud, et sellistele piiriülestele ohtudele tõhusalt reageerida ning tegevust koordineerida. See ongi asjaomase otsuse eesmärk. Otsusega edendatakse liikmesriikide valmisoleku kavandamise omavahelist koostalitlusvõimet piiriüleste terviseohtudega seotud küsimustes. Samuti tõhustab see riski- ja kriisiohjamist liidu tasandil. Terviseohutuse komiteel , mis koosneb liikmesriikide ja komisjoni esindajatest, on nüüd selged volitused sellistele ohtudele reageerimiseks tehtavate jõupingutuste koordineerimiseks ning avalikkusele ja tervishoiutöötajatele asjaomase selge sõnumi saatmiseks.

Üheks kokkuleppe oluliseks aspektiks on õigusliku aluse kehtestamine vaktsiinide hankimise ja muude vastumeetmete koordineerimiseks kõikjal ELis. See võimaldab käesolevas protsessis osalevatel liikmesriikidel olla valmis tulevasteks pandeemiapuhanguteks varasemast parematel tingimustel. Samuti tugevdatakse liidu positsiooni mis tahes tervishoiuga seotud hädaolukorra puhul. Esmakordselt saab EL kinnitada rahvatervisealase hädaolukorra olemasolu fakti, et kiirendada mis tahes vajalike vaktsiinide või ravimitega varustamist vastavalt ELi ravimialastele õigusaktidele.