Euroopa Komisjoni logo

NEWSLETTER

Viimati muudetud 111, 20. Juuni 2013

ELi tervishoid

Portaal, kus leiate usaldusväärset teavet rahvatervise kohta

Tervishoid ja laienemine – Horvaatia

Sylvain GIRAUD, üksuse D1 „Strateegia ja rahvusvaheline tegevus” juhataja, direktoraat D – tervishoiusüsteemid ja -tooted, tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat, Euroopa Komisjon

Sylvain GIRAUD, üksuse D1 „Strateegia ja rahvusvaheline tegevus” juhataja, direktoraat D – tervishoiusüsteemid ja -tooted, tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat, Euroopa Komisjon

1. juulil 2013 ühineb Horvaatia ELiga ning temast saab Euroopa Liidu 28. liikmesriik. 10 aasta pikkuse laienemisprotsessi käigus võttis Horvaatia üle rahvatervist käsitlevad ELi õigusaktid, suunised ja parimad tavad.

Alates ajast, mil Horvaatia taotles ELi liikmesust, on tervishoiureformid ELi läbirääkimiste raames teoks saanud. Laienemise rahastamise vahendite arvel said rahvatervise eksperdid tehnilisi teadmisi ja oskusi ELi rahvatervise õigusaktide rakendamiseks. Vere, kudede ja rakkude käsitlemise keskkond kujundatakse ümber vastavalt ELi tehnilistele nõuetele. Täiendav haldussuutlikkuse tugevdami [...]

Selle uudiskirja teemad

ELi uudised » 
Teateid liikmesriikidest » 
Eelseisvad üritused » 
Uued väljaanded » 
Uut rahvatervise veebilehel » 
  Telli
  Eelmised uudiskirjad
  Soovitage uudiseid ja üritusi
  Saada sõbrale

Read the full focus of this edition  »

Vaata ka

Tervishoiuprogrammi projektid »

Patsiendi ohutuse ja ravi kvaliteedi alane Euroopa Liidu võrgustik (PaSQ)

Tervisealase ebavõrdsuse vähendamine: tegevuskavade ja struktuurifondide projektide ettevalmistamine (Action-for-health)

Kvaliteedi täiustamine HIVi ennetamise puhul

Piiriüleste patsiendiregistrite algatus (PARENT)

Rahvatervisealaste ohtude ning muude bioohutuse riskide kontrolli võrgustik Vahemere piirkonnas ja Balkani poolsaare riikides (EpiSouth Plus)

ODEQUS – Elundidoonorlust käsitlevad Euroopa kvaliteedisüsteemi näitajad ja metoodika

Vaktsineerimise edendamine sisserändajate hulgas Euroopas (Promovax)

Traumaatilise stressi alase koolituse ja praktika Euroopa võrgustik (Tents-TP)

Tervishoiutehnoloogia hindamise Euroopa võrgustik – ühismeede 2 (EUnetHTA JA 2)

Projekt „Healthy Eco Life” – tervislikud eluviisid Horvaatia ja Sloveenia laste hulgas

ELi tervishoiuteemaline ajakirjanduspreemia – Artiklid »

„Elundidoonorlus. Kingitus hauda”, Ineta Bricaitė, võitja Leedust

„Kui üks surm päästab seitse elu”, Stefanie Marsch, võitja Saksamaalt

 
 

ELi uudised 

Kas olete tervishoiuteemadest huvitatud ajakirjanik? ELi tervishoiuteemalise ajakirjanduspreemia 2013. aasta konkurss on just alanud.  »

ELi tervishoiuteemaline ajakirjanduspreemia antakse välja kvaliteetse ajakirjandustöö ergutamiseks, mis tõstaks hea tervise ning tervishoiu- ja patsiendiõiguste alast teadlikkust.

Vaimne tervis – ELi kompass  »

Uuringu „Majanduslik analüüs vaimsete häirete ennetusprogrammide ning vaimse tervise edendamise kohta töökohal” teine lõplik läbivaatamine (mai 2013).

Diabeedi ennetamise strateegiad – pakkumismenetlus  »

Meetme raames keskendutakse ennetusstrateegiate väljatöötamisele nende koolilaste (teismelised, 12–14 aastased) jaoks, keda ohustab II tüüpi diabeet.

Vaimne tervis – pakkumismenetlus  »

Pakkumismenetlus, mis käsitleb ELi eksperdivõrgustikku vaimse tervise probleemidega noorte kohandatud ravi valdkonnas.

Töötervishoidu ja tööohutust käsitlev avalik konsultatsioon (avatud kuni 26. augustini 2013).  »

Konsultatsiooni eesmärk on koguda üldsuse tähelepanekuid ning seisukohti aastateks 2007–2012 koostatud tööohutus- ja töötervishoiustrateegia hindamise tulemuste kohta.

Pilootprojekt, mis käsitleb värske puu- ja köögivilja tarbimise suurendamist kergesti haavatavate elanikkonnarühmade hulgas  »

2013. aasta maikuud hõlmav eduaruanne on nüüd kättesaadav.

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) iga-aastane narkoaruanne 2013  »

28. mail esitles Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus oma ülevaadet Euroopa narkoolukorra kohta uues teabepaketis, mis on koostatud õigeaegsuse, interaktiivsuse ja seotuse saavutamiseks.

Euroopa Ravimiamet (EMA) esitab kuus peamist soovitust ravivigadega seotud probleemide lahendamiseks  »

Euroopa Ravimiamet esitas kuus peamist soovitust Euroopa Liidus kahjusid põhjustavate ravivigadega seotud probleemide lahendamiseks.

Teateid liikmesriikidest 

2013. aasta tegevuskava alkoholi ja tubakatoodete kasutamise vähendamiseks noorukite hulgas  [Rootsi]  »

2013. aasta tegevuskava, mis kehtib kuni 2015. aastani, näitab juba praegu, et alkoholi ja tubaka tarbimine põhikoolis õppivate tüdrukute ja poiste hulgas on jätkuvalt vähenemas.

Tutti Frutti – Puuviljad kooli!  [Belgia]  »

Flaami valitsuse algatus, mille eesmärk on edendada koolides puu- ja köögiviljade tarbimist.

Sammud e-tervise suunas: mobiilirakendus „Mina olen elundidoonor”  [Hispaania]  »

Kõigile mõeldud mobiilirakendus elundidoonori kaardi taotlemiseks.

Eelseisvad üritused 

WHO Euroopa ministrite konverents, mis käsitleb toitumist ja mittenakkuslikke haigusi 2020. aasta tervishoiustrateegia kontekstis (Viin, 4.–5. juuli 2013)  »

Tervishoiuministrid, eksperdid ning kodanikuühiskonna ja valitsusvaheliste organisatsioonide esindajad arutavad küsimusi, nagu dieet, toitumine ja füüsiline tegevus.

Uued väljaanded 

ELi terviseprogramm: uus väljaanne ajavahemikus 2008−2011 rahastatud ühismeetmete kohta  »

Selles Euroopa Komisjoni voldikus selgitatakse ühismeetmete rahastamismehhanismi ja esitatakse lühikirjeldus 20 ühismeetme, nende tulemuste ja mõju kohta liikmesriikide tervishoiupoliitikale.

Vähktõppe haigestumise ja seonduva suremuse suundumused Euroopas: hinnangud 40 riigi kohta 2012. aastal  »

Uuring, mis avaldati väljaandes „European Journal of Cancer”, on nüüd kõigile kättesaadav.

Personaalseid tervishoiusüsteeme käsitleva strateegilise teabe jälgimine, 2. etapp  »

Veebipõhiselt kogult laekunud tulemused, mis käsitlevad kasutajate ja patsientide vajadusi ning ootusi seoses IKTga tervishoiuvaldkonnas 14 Euroopa riigis (Euroopa Komisjoni ja Teadusuuringute Ühiskeskuse ühisväljaanne).

Uut rahvatervise veebilehel 

Tervis-EL uudiskirja küsitlus – Avaldage oma arvamust!  »

Selleks et aidata meil uudiskirja jätkuvalt täiendada, osalege meie 2013. aasta küsitluses.

Ülemaailmne tubakavaba päev – kodanike tervise kaitsmine  »

Volinik Borgi pöördumine ja pressiteade selle kohta, kuidas EL muudab suitsetamise noorte jaoks vähem ligitõmbavamaks.

Järgmises numbris

Teaduskomiteed

See uudiskiri on kättesaadav ELi 23 ametlikus keeles
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Palun ärge vastake sellele teatele, sest sellele e-posti aadressile saadetud e-kirju ei loeta.

IKui soovid uudislehe tellimuse tühistada, klõpsa siin