Logo Európskej komisie

NEWSLETTER

Číslo 108, 11 Apríl 2013

Zdravie - EÚ

Vaša brána k hodnoverným informáciám z oblasti verejného zdravia

Kvalifikované vedecké odporúčania a odborné poznatky pomáhajú zabezpečiť zdravší a bezpečnejší život európskych občanov

Paola Testori Coggi, generálna riaditeľka pre zdravie a spotrebiteľov, Európska komisia

Paola Testori Coggi, generálna riaditeľka pre zdravie a spotrebiteľov, Európska komisia

Európska komisia sa pri príprave svojej politiky a návrhov týkajúcich sa bezpečnosti spotrebiteľov, verejného zdravia a životného prostredia opiera o nezávislé vedecké výbory, ktoré jej poskytujú kvalifikované vedecké odporúčania a poukazujú na nové a vznikajúce problémy. Tieto stanoviská sú pre tvorcov politík kľúčové pre zabezpečenie tej najvyššej úrovne ochrany zdravia a životného prostredia, akú európski občania očakávajú od inštitúcií Európskej únie.

 

Od roku 1978 prijali Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov (SCCS), Vedecký výbor pre zdravotné a environmentálne riziká (SCHER) a Vede [...]

V tomto vydaní

Správy z EÚ » 
Správy z celej Európy » 
Nové publikácie » 
Pripravované podujatia » 
  Predplatiť
  Predchádzajúce vydania
  Navrhnúť uverejnenie správy alebo podujatia
  Poslať priateľovi

Prečítajte si všetko o téme tohto vydania  »

Ďalej v rámci témy vydania

Projekty v rámci Programu verejného zdravia »

CONTAMED – Znečisťujúce zmesi a reprodukčné zdravie ľudí – nové stratégie pre hodnotenie rizika a vplyvu endokrinných disruptorov na zdravie

Projekt LEXNET: zníženie vystavenia elektromagnetickému poľu

Novinárska cena EÚ za zdravie – Články »

Fakty: škandál chybných implantátov spoločnosti PIP a odhalenie nefungujúcej bezpečnostnej siete Kate Kellandovou, národnou víťazkou zo Spojeného kráľovstva

 
 

Správy z EÚ 

Komisár Borg predniesol prejav o zdraví mužov  »

Tonio Borg, komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku vo svojom prejave v Európskom parlamente uviedol, že problematiku vysokej miery ochorení, ktorým sa dá predchádzať, a predčasnej úmrtnosti u mužov je možné lepšie riešiť.

Rozsiahla analýza zdravia v Európe preukázala, že európska finančná kríza stojí životy  »

Vedeckí pracovníci poukázali na obrovské rozdiely v poskytovaní zdravotných služieb ľuďom a v zdravotnom stave pacientov v Európe.

Nové usmernenia pre rozvoj zdravšieho a bezpečnejšieho prostredia pre nočný život  »

Európsky projekt pre zdravie v kluboch vytvoril sériu podkladov, ktorých cieľom je podporiť miestnych, štátnych a európskych politických činiteľov a odborníkov v rozvoji zdravšieho a bezpečnejšieho prostredia pre nočný život.

Správy z celej Európy 

Odborníci pomáhajú skoncovať s fajčením  [Belgicko]  »

Nová kampaň zameraná na podporu odvykania od fajčenia.

Starnime v čo najlepšej forme  [Francúzsko]  »

Francúzsky Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) poskytuje mládeži a budúcim dôchodcom (vo veku 55 – 65 rokov) zdravotné informácie o telesnej aktivite, stravovaní, citovom živote, poznávaní, prevencii a zdravom životnom štýle.

Národný program pre cukrovku  [Taliansko]  »

Jeho strategickým cieľom je zlepšiť prevenciu a liečbu cukrovky a zabezpečiť trom miliónom pacientov v Taliansku rovnaký prístup.

20. výročie siete podpory zdravia na školách  [Litva]  »

Na tomto podujatí budú ocenené najaktívnejšie iniciatívy na školách a v komunitách zamerané na podporu zdravia, ako aj nové rozvojové projekty v oblasti podpory zdravia na školách.

Nové publikácie 

Veda chráni spotrebiteľov od poľa až po stôl  »

Nová brožúra Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) poskytuje stručný prehľad úloh tohto úradu v systéme bezpečnosti potravín EÚ.

Prevencia a kontrola infekčných ochorení medzi ľuďmi, ktorí injekčne užívajú drogy – správa s usmerneniami je dostupná v 10 jazykoch  »

Táto spoločná správa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) skúma postupy na ochranu verejného zdravia, ktoré môžu podporiť účinné politiky zamerané na zníženie infekcií prenášaných krvou vrátane HIV, hepatitídy typov B a C.

Pripravované podujatia 

4. európska konferencia o podpore zdravia na školách (Odense 7. – 9. októbra 2013)  »

Cieľom tejto konferencie, ktorú pripravila organizácia schools4health, je skonsolidovať, posilniť, šíriť a zdieľať výskum, politiky a postupy v oblasti podpory zdravia na školách. Táto konferencia bude zameraná na rovnosť v problematike zdravia prostredníctvom iniciatív na podporu zdravia v školách.

Európske verejné zdravie, 20 rokov Maastrichtskej zmluvy – Pretavenie skúseností z minulosti do vízie (Maastricht 22. – 23. mája 2013)  »

Prostredníctvom rôznych tém z politiky a praxe, z oblasti verejného zdravia a zdravotnej starostlivosti až po sociálnu politiku a ekonomiku na vnútroštátnej či regionálnej (EÚ) úrovni sa na tejto konferencii zhodnotia opatrenia, ktoré EÚ prijala v minulosti, a prediskutuje sa riešenie najnovších a budúcich problémov v Európe.

3. samit o chrípke (Brusel 2. – 3. mája 2013)  »

Cieľom tohto stretnutia, ktoré zorganizovala európska vedecká pracovná skupina pre chrípku, je prispieť k zníženiu vplyvu chrípky na verejné zdravie v Európe, a to zhromaždením všetkých zainteresovaných organizácií zaoberajúcich sa chrípkou a poskytnutím priestoru na prediskutovanie stratégií na prevenciu chrípky, výmenu osvedčených postupov a na prijatie konkrétnych opatrení.

Téma nasledujúceho vydania

elektronické zdravotníctvo

Tento spravodajca je dostupný v 23 úradných jazykoch EÚ
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Správa bola zaslaná z nemonitorovanej adresy. Preto na ňu, prosím, neodpovedajte.

Ak chcete zrušiť pravidelné zasielanie tohto bulletinu, kliknite tu