Euroopan komission logo

NEWSLETTER

Nro 108, 11 huhtikuuta 2013

Terveys-EU

Luotettavaa tietoa terveysasioista

Tieteellinen asiantuntemus EU-kansalaisten terveyden ja turvallisuuden edistämisen tukena

Paola Testori Coggi, Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston pääjohtaja

Paola Testori Coggi, Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston pääjohtaja

Kuluttajien turvallisuuteen, kansanterveyteen tai ympäristöasioihin liittyviä toimia ja säädösehdotuksia valmistellessaan Euroopan komissio saa apua riippumattomilta tiedekomiteoilta, jotka antavat luotettavia tieteellisiä neuvoja ja tuovat uudet ja kehittymässä olevat ongelmat komission tietoon. Komiteoiden lausuntojen avulla Euroopan unionin toimielinten toimintapolitiikkojen suunnittelussa pystytään varmistamaan, että kansalaisten terveyden ja ympäristönsuojelun taso on huippulaatua.

 

Vuodesta 1978 toiminnassa on ollut kolme komiteaa: kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea (SCC [...]

Tässä numerossa

Uutisia EU:sta » 
Kuulumisia eri maista » 
Uusia julkaisuja » 
Tapahtumakalenteri  » 
  Tilaa
  Aikaisemmat numerot
  Lähetä uutisia ja tapahtumatietoja
  Lähetä linkki

Lue pääkirjoitus kokonaisuudessaan  »

Lisää aiheesta

Terveysohjelman hankkeita »

CONTAMED – Kemikaaliyhdisteet ja ihmisen lisääntymisterveys – hormonaalisten haitta-aineiden terveysvaikutuksiin ja riskinarviointiin liittyvät uudet strategiat

LEXNET-hanke: Sähkömagneettisille kentille altistumisen vähentäminen

EU:n terveysalan Journalistipalkinto – artikkeleita »

PIP-rintaimplanttiskandaali, Kate Kelland, EU:n terveysalan journalistikilpailun kansallisen palkinnon voittaja, Yhdistynyt kuningaskunta

 
 

Uutisia EU:sta 

Miesten terveys: Komissaari Tonio Borgin puhe  »

Terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari Tonio Borg käsitteli Euroopan parlamentille pitämässään puheessa keinoja, joilla miesten sairauksien ja ennenaikaisten kuolemien ehkäisyä voitaisiin parantaa.

Euroopan talouskriisi uhkaa eurooppalaisten terveyttä  »

Brittitutkimuksen mukaan terveyspalveluissa ja kansalaisten terveydentilassa on suuria eroja EU:n sisällä.

Terveempi ja turvallisempi yöelämä – uudet ohjeet  »

European Club Health -hankkeessa on tuotettu aineistoa paikallisten, kansallisten ja EU:n tason päättäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten tueksi ravintoloiden ja muun yöelämän terveysvaikutusten ja turvallisuuden parantamiseksi.

Kuulumisia eri maista 

Ammattilaiset tupakoinnin lopettamisen tukena  [Belgia]  »

Flanderin kampanjalla halutaan tukea tupakoinnin lopettamista.

Terveenä ikääntyminen  [Ranska]  »

Ranskan terveyskasvatusviranomainen INPES valistaa eläkeikää lähestyviä ja vastikään eläkkeille jääneitä (55–65-vuotiaita) liikunnan, ravitsemuksen ja terveellisten elintapojen merkityksestä.

Kansallinen diabetesstrategia  [Italia]  »

Italian diabetesstrategialla halutaan parantaa diabeteksen ehkäisyä ja hoitoa sekä taata hoidon yhdenmukaisuus maan 3 miljoonalle diabetespotilaalle.

Terveyden edistäminen kouluissa – 20 vuotta verkoston perustamisesta  [Liettua]  »

Tilaisuudessa esitellään kouluissa ja paikallisyhteisöissä toteutettuja terveydenedistämistoimia ja uusia terveyden edistämiseen liittyviä koulujen hankkeita.

Uusia julkaisuja 

Tiede kuluttajan suojana – Pellolta pöytään  »

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) esitteessä kuvataan viranomaisen tehtäviä EU:n elintarviketurvallisuusjärjestelmässä.

Suonensisäisten huumeiden käyttäjien tartuntatautien ehkäisy ja valvonta: raportti saatavilla 10 kielellä  »

Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) ja Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDD) yhteisessä raportissa tarkastellaan parhaita toimintatapoja, joilla voidaan ehkäistä veren välityksellä tarttuvien sairauksien (esim. hiv ja hepatiitti B ja C) leviämistä.

Tapahtumakalenteri  

Euroopan terveet koulut -verkoston 4. konferenssi (Odense, 7.–9.10.2013)  »

Euroopan terveet koulut -verkoston konferenssin tavoitteena on koota, edistää ja jakaa tietoa ja käytäntöjä terveyden edistämisestä kouluissa. Konferenssin erityisteemana on terveyteen liittyvä tasa-arvon edistäminen kouluissa tehtävän terveydenedistämistyön avulla.

Euroopan kansanterveys – Maastrichtin sopimus 20 vuotta (Maastricht, 22.–23.5.2013)  »

Konferenssissa käsitellään kansanterveyspolitiikkaa ja sen käytäntöä kattavasti mm. terveydenhuollon, sosiaalipolitiikan ja talouden näkökulmasta sekä kansallisella että EU:n eri alueiden tasolla. Tilaisuudessa tarkastellaan EU:ssa toteutettuja kansanterveysalan toimia ja keskustellaan nykyisistä ja tulevista haasteista.

Influessakonferenssi (Bryssel, 2.–3.5.2013)  »

Influenssaa käsittelevän tieteellisen työryhmän 3. konferenssin tarkoituksena on auttaa vähentämään influenssan kansanterveysvaikutuksia Euroopassa. Se tarjoaa influenssaan liittyville sidosryhmille tilaisuuden keskustella influessantorjunnan strategioista sekä vaihtaa tietoa hyvistä toimintamalleista ja tehdä konkreettista yhteistyötä.

Seuraavassa numerossa

Sähköiset terveyspalvelut

Uutiskirje on saatavilla EU:n 23 virallisella kielellä
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Älä vastaa tähän viestiin, sillä lähettäjäosoitteeseen saapuvia viestejä ei seurata.

 Uutiskirjeen tilauksen peruutus