Europa-Kommissionens logo

NEWSLETTER

Nr. 108, 11. April 2013

Sundhed-EU

Din indgang til pålidelig information om folkesundhed

Solid videnskabelig rådgivning og ekspertise er med til at give europæiske borgere et sundere og sikrere liv

Af Paola Testori Coggi, generaldirektør for Kommissionens GD for Sundhed og Forbrugere

Af Paola Testori Coggi, generaldirektør for Kommissionens GD for Sundhed og Forbrugere

Når Kommissionen udarbejder politik og forslag om forbrugersikkerhed, folkesundhed og miljø, støtter den sig til uafhængige videnskabelige komitéer, som giver den solid videnskabelig rådgivning og gør den opmærksom på nye og spirende problemer. Deres udtalelser er afgørende for, at de politiske beslutningstagere kan sikre den allerbedste sundheds- og miljøbeskyttelse, som borgerne forventer af EU-institutionerne.

 

Siden 1978 har følgende komitéer, Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (VKF), Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici (VKSM) og Videnskabelige Komité for N [...]

I dette nummer

Nyt fra EU » 
Nyt fra EU-landene » 
Nye publikationer » 
Kommende begivenheder » 
  Abonner
  Tidligere numre
  Foreslå nyheder og begivenheder
  Send til en ven

Læs hele artiklen  »

Mere i fokus

Sundhedsprogramprojekter »

CONTAMED – Blandinger af forurenende stoffer og menneskelig reproduktiv sundhed – nye strategier for sundhedsvirkninger og risikovurderinger af hormonforstyrrende stoffer.

LEXNET-projektet: Begrænsning af eksponeringen for elektromagnetiske felter

EU's sundhedspris for Journalister - Artikler »

Indsigt: Et flosset sikkerhedsnet afsløret i PIP-implantatskandalen, af Kate Kelland, national vinder for Storbritannien

 
 

Nyt fra EU 

Kommissær Borg holder tale om mænds sundhed  »

I en tale til Europa-Parlamentet udtalte kommissæren for sundhed og forbrugere, Tonio Borg, at det er muligt at forebygge mange af de alt for tidlige sygdomme og dødsfald blandt mænd.

Stor analyse af europæernes helbred viser, at finanskrisen koster menneskeliv  »

Forskerne afslører store forskelle i sundhedstjenester og resultaterne heraf for folk i hele Europa.

Nye retningslinjer for udvikling af et sundere og sikrere natteliv  »

Projektet European Club Health har udarbejdet en række materialer, der skal støtte lokale, nationale og europæiske beslutningstagere og praktiserende læger med at udvikle et sundere og sikrere miljø for nattelivet.

Nyt fra EU-landene 

Rygestop for fagfolk  [Belgien]  »

Et ny kampagne skal tilskynde folk til at holde op med at ryge og støtte dem.

Aldring i så god form som muligt  [Frankrig]  »

Det franske institut for sygdomsforebyggelse og sundhedsuddannelse (INPES) oplyser unge og kommende pensionister (i alderen 55 til 65) om fysisk aktivitet, ernæring, følelsesmæssig og kognitiv forebyggelse og en sund livsstil.

National diabetesplan  [Italien]  »

Strategiske målsætninger om at forbedre forebyggelsen og behandlingen af sukkersyge og sikre 3 millioner patienter i Italien en ensartet behandling.

Netværket for sundhedsfremme i skolerne fejrer sit 20 års jubilæum  [Litauen]  »

Arrangementet vil hylde de mest fremtrædende aktiviteter inden for sundhedsfremme i skoler og lokalsamfund og støtte nye skoleprojekter i udvikling af sundhedsfremme.

Nye publikationer 

Videnskaben beskytter forbrugerne fra jord til bord  »

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA) nye brochure giver et kort overblik over myndigheden rolle i EU's system for fødevaresikkerhed.

Forebyggelse af og kontrol med smitsomme sygdomme blandt stiknarkomaner – vejledende rapport foreligger nu på 10 sprog  »

Denne fælles rapport fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN) undersøger god praksis inden for sundhed, der kan støtte en effektiv politik om at mindske blodbårne infektioner, herunder hiv, hepatitis B og hepatitis C.

Kommende begivenheder 

Fjerde europæiske konference om sundhedsfremmende skoler (Odense, 7.-9. oktober 2013)  »

Konferencen afholdes af "schools4health" og skal konsolidere, styrke, formidle og dele forskning, politik og praksis inden for sundhedsfremme i skolerne. Konferencen vil fokusere på ligestilling på sundhedsområdet gennem en skolebaseret indsats.

Europæisk folkesundhed, 20 år med Maastrichttraktaten – Erfaringer omdannet til en vision (Maastricht, 22.-23. maj 2013)  »

Konferencen vil gennem en lang række emner fra politik til praktik, folkesundhed og sundhedspleje til socialpolitik og økonomi, nationale og regionale (EU-)spørgsmål gøre status over tidligere EU-initiativer og drøfte, hvordan man skal takle de seneste og kommende udfordringer i Europa.

Det tredje influenzatopmøde (Bruxelles, 2.-3. maj 2013)  »

Formålet med mødet, der afholdes af den europæiske videnskabelige arbejdsgruppe om influenza, er at hjælpe med at afbøde virkningerne af influenza på folkesundheden i Europa ved at samle alle organisationer af parter, der beskæftiger sig med influenza, og give dem en platform til at drøfte strategier til forebyggelse af influenza, udveksle god praksis og iværksætte konkrete initiativer.

I næste udgave

e-Sundhed

Nyhedsbrevet udkommer på 23 officielle EU-sprog
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Du kan ikke svare på denne besked, da dit svar ikke vil blive læst.

Hvis du ikke længere vil abonnere på nyhedsbrevet, klik her