Euroopan komission logo

NEWSLETTER

Nro 107, 27 maaliskuuta 2013

Terveys-EU

Luotettavaa tietoa terveysasioista

Potilasturvallisuus kehittyy EU:ssa

Martin Seychell, terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston varapääjohtaja

Martin Seychell, terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston varapääjohtaja

Kun potilaita hoidetaan sairaaloissa, he odottavat paranevansa ja saavansa parasta mahdollista hoitoa ilman hoitovirheitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittoja tai infektioita. Kuitenkin lähes puolet EU:n kansalaisista uskoo, että niin sairaalassa kuin perusterveydenhuollossakin annettava hoito voi aiheuttaa heille haittaa.

Terveydenhuoltopalvelujen kanssa tekemisiin joutuvien kansalaisten turvallisuuden varmistaminen on yksi tämän hetken polttavimmista terveydenhuollon haasteista, ja tästä syystä EU:n jäsenvaltiot hyväksyivät vuonna 2009 suosituksen, jossa ne sopivat useista toimista potilasturvallis [...]

Tässä numerossa

Uutisia EU:sta » 
Kuulumisia eri maista » 
Tapahtumakalenteri  » 
Uusia julkaisuja » 
  Tilaa
  Aikaisemmat numerot
  Lähetä uutisia ja tapahtumatietoja
  Lähetä linkki

Lue pääkirjoitus kokonaisuudessaan  »

Lisää aiheesta

Terveysohjelman hankkeita »

Euroopan unionin potilasturvallisuuden ja hoidon laadun verkosto, yhteinen toimi PaSQ

TRANSFoRm – Translaatiotutkimus ja potilasturvallisuus Euroopassa

EU:n terveysalan Journalistipalkinto – artikkeleita »

Diabeetikoiden ja autismia sairastavien henkilöiden avustajakoirat, Melisa Tuya Sánchez, Espanjan kansallinen voittaja-artikkeli

 
 

Uutisia EU:sta 

EU:n terveysohjelma – Mielenterveyttä ja henkistä hyvinvointia koskevan yhteisen toimen käynnistäminen  »

Mielenterveyden häiriöt lisääntyvät Euroopassa, ja arvioiden mukaan 11 prosenttia väestöstä kärsii niistä. EU vahvistaa resursseja ja asiantuntemusta tämän ongelman ratkaisemiseksi rahoittamalla yhteisen toimen, joka kestää helmikuusta 2013 tammikuuhun 2016.

Asianmukainen hoito on oleellista tuberkuloosin pysäyttämiseksi kaikkialla Euroopassa – Eurooppaa koskevaa uutta tietoa saatavilla  »

Tuberkuloosiin arvioidaan Euroopassa sairastuvan joka päivä yli 1 000 ihmistä – tämä merkitsee yli 380 000 sairastunutta vuosittain. Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) ja WHO:n Euroopan aluetoimisto ovat julkaisseet uusia seurantatietoja vuodelta 2011.

Rintasyövän sädehoidon vaikutukset  »

Uusi ruotsalaisten, brittiläisten ja tanskalaisten tutkijoiden suorittama tutkimus osoittaa, että säteilyannoksen ja iskeemisen sydänsairauden välillä on selvä yhteys.  

Terveyttä ja hyvinvointia koskevan tiedotuksen parantaminen  »

Alankomaiden kansanterveys- ja ympäristöinstituutin (RIVM) ja WHO:n Euroopan aluetoimiston uudessa yhteistyöhankkeessa tarjotaan asiantuntemusta terveydestä ja hyvinvoinnistayksi yhteistyön ensimmäisistä konkreettisista tuloksista on uusi terveystietoa tarjoava verkkoportaali WHO:n Euroopan aluetoimiston verkkosivustolla.

Testaa varoitusmerkkien tuntemuksesi uudessa verkkovisassa!  »

Parantaakseen vaarallisten kemikaalien merkinnöissä EU:ssa käytettävien varoitusmerkkien tuntemusta Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on käynnistänyt interaktiivisen tietokilpailun.

Kuulumisia eri maista 

8–9-vuotiaiden italialaislasten ylipainon ja lihavuuden seurantajärjestelmä  [Italia]  »

Tämä joka toinen vuosi suoritettava ja nyt kolmatta vuotta käynnissä oleva tutkimus, johon osallistuu 46 492 lasta, osoittaa, että 22,1 prosenttia 8–9-vuotiaista lapsista on ylipainoisia, kun vastaava osuus vuonna 2008 oli 23,2 prosenttia. Näistä 10,2 prosenttia on lihavia, kun vuosina 2008–2009 lihavien osuus oli 12 prosenttia.

"Hyvä olo" – kampanja terveellisempien ruokailutottumuksien ja liikunnan lisäämisen puolesta  [Belgia]  »

Kampanjan perusajatus: riippumatta siitä, oletko 6- vai 80-vuotias, hyväkuntoinen urheilija vai sohvaperuna, voit syödä terveellisemmin ja liikkua enemmän. 

Tapahtumakalenteri  

ERS:n vuotuinen kongressi 2013 (Barcelona, 7.–11. syyskuuta 2013)  »

Osallistu European Respiratory Society -järjestön (ERS) konferenssiin ja auta muotoilemaan keuhkosairauksia koskevan lääketieteen tulevaisuutta.

SHE-kesäkoulu: Euroopan terveet koulut -verkoston 4. konferenssi: Tasa-arvo, koulutus ja terveys (Kööpenhamina, 25.–27. kesäkuuta)  »

Schools for Health in Europe -järjestön (SHE) kolmannen kesäkoulun tavoitteena on tarjota koulussa tapahtuvan terveyskasvatuksen ja terveyden edistämisen alalla toimiville tutkijoille ja lääkäreille luova ja interaktiivinen ympäristö. Viimeinen ilmoittautumispäivä: 10. toukokuuta 2013.

Uusia julkaisuja 

Euroopan terveysraportti 2012  »

Maailman terveysjärjestön uusi raportti paljastaa, että Euroopan terveystilanne on parantunut epätasaisesti, ja siinä kehotetaan mittaamaan hyvinvointia edistyksen tunnuslukuna.

Raportti lapsuusiän immunisaatiota käsittelevästä konferenssista (Edistys, haasteet ja tulevan toiminnan painopistealueet, Luxemburg, 16.–17. lokakuuta 2012)  »

Konferenssin yhteenvetoraportti on nyt saatavilla Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosastosta.

ECDC:n epidemiologinen vuosiraportti 2012  »

Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) uudessa epidemiologisessa vuosiraportissa tehdään kattava katsaus yli 50 tartuntatautiin, joista on EU:n lainsäädännön mukaan ilmoitettava.

Maksamaton terveyslasku – Miten hiilivoimalat tekevät meistä sairaita  »

Health and Environment Alliance -järjestön (HEAL) raportissa luodaan yleiskatsaus tieteelliseen näyttöön siitä, miten ilmansaasteet vaikuttavat terveyteen. Siinä esitetään kaikkien aikojen ensimmäinen taloudellinen arviointi Euroopan hiilivoimaloiden tuottamien ilmansaasteiden aiheuttamista terveyskustannuksista.

Seuraavassa numerossa

Uusien tieteellisten komiteoiden toiminnan käynnistäminen

Uutiskirje on saatavilla EU:n 23 virallisella kielellä
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Älä vastaa tähän viestiin, sillä lähettäjäosoitteeseen saapuvia viestejä ei seurata.

 Uutiskirjeen tilauksen peruutus