Euroopan komission logo

NEWSLETTER

Nro 106, 14 maaliskuuta 2013

Terveys-EU

Luotettavaa tietoa terveysasioista

Terveyteen investoiminen on keskeisessä asemassa sosiaalialan investointipaketissa

Paola Testori, Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston pääjohtaja

Paola Testori, Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston pääjohtaja

Euroopan komissio hyväksyi kasvua ja yhteenkuuluvuutta edistävän sosiaalisten investointien toimenpidepaketin 20.2.2013. Pakettiin sisältyvässä komission valmisteluasiakirjassa "Investing in Health" korostetaan, että terveys on olennainen osa EU:n Eurooppa 2020 -kasvustrategiaa.

Asiakirjan mukaan terveydenhuoltojärjestelmiä on syytä uudistaa kahdesta syystä: näin voidaan sekä parantaa hoidon laatua että käyttää julkisia varoja tehokkaammin. Myös vuotuisessa kasvuselvityksessä 2013terveydenhuollolla on todettu olevan merkittävä rooli työllistävän elpymisen kannalta. Siinä kehotetaan niin ikään uudistamaa [...]

Tässä numerossa

Uutisia EU:sta » 
Kuulumisia eri maista » 
Uutta Terveys-EU:ssa » 
Tapahtumakalenteri  » 
Uusia julkaisuja » 
EU:n lehdistötiedotteita » 
  Tilaa
  Aikaisemmat numerot
  Lähetä uutisia ja tapahtumatietoja
  Lähetä linkki

Lue pääkirjoitus kokonaisuudessaan  »

Lisää aiheesta

Terveysohjelman hankkeita »

Terveydenhuoltoalan työvoimasuunnittelua koskeva EU:n yhteinen toimi

EUREGIO III

EU:n terveysalan Journalistipalkinto – artikkeleita »

"Medical geneticist: A rare disease is a real disaster in Estonia", Silja Paavle, Viron kansallisen sarjan voittaja

"Alen can finally move his little arms", Meta Černoga, Slovenian kansallisen sarjan voittaja

 
 

Uutisia EU:sta 

Lääkkeet: Lisävalvonnan alaisiin lääkkeisiin kolmiosymboli  »

Lisävalvonnan alaiset lääkkeet merkitään vastedes mustalla kolmiolla, jonka avulla potilaat ja terveysalan ammattilaiset tunnistavat ne helposti. Tällaisten lääkkeiden haittavaikutuksista pyydetään ilmoittamaan kansallisten ilmoituskanavien kautta.

Lääkityspoikkeamat: Euroopan lääkeviraston seminaarissa korostettiin tarvetta koordinoida EU-maiden toimia  »

Seminaarissa tehtiin konkreettisia ehdotuksia lääkityspoikkeamien ilmoitus- ja ehkäisykäytäntöjen parantamiseksi.

Maailman tuberkuloosipäivä  »

Maailman tuberkuloosipäivään liittyvä kaksivuotinen Stop TB in my lifetime -kampanja päättyy vuoden 2013 lopussa.

Tutkimus luonnon terveysvaikutuksista  »

EU-rahoitteisessa PHENOTYPE-hankkeessa tutkitaan, miten luontoympäristö vaikuttaa ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Syöväntorjunnan eurooppalainen teemaviikko 2013: Julistekilpailu nuorille  »

Kilpailuun voi osallistua julisteilla, joissa kuvataan, mitä nuoret voivat tehdä nyt, jotta välttyisivät syövältä vanhemmalla iällä. Kohderyhmä: 10–18-vuotiaat. Määräaika: 19.4.2013.

Kuulumisia eri maista 

Euroopan terveyskysely Luxemburgissa  [Luxemburg]  »

Euroopan terveyskysely osoitetaan Luxemburgissa 13 400 henkilön otokselle.

Tavoitteena elinluovutusten lisääminen  [Bulgaria]  »

Bulgarian terveysministeriö ja elinsiirroista vastaava virasto ovat laatineet kolmivaiheisen toimintaohjelman elinluovutusten lisäämiseksi.

Kolmas syöväntorjunnan toimintaohjelma – 2014  [Ranska]  »

Syöväntorjunnan toimintaohjelmaa varten otetaan vastaan kommentteja ja ehdotuksia 20.5.2013 asti.

Uutta Terveys-EU:ssa 

Terveyteen investoiminen keskeisessä asemassa sosiaalisten investointien paketissa  »

Terveysjärjestelmien tehokkuutta parannetaan julkisen terveydenhuollon budjettien tiukentumisen vuoksi.

PHGEN II -hanke  »

EU valmistautuu yksilölliseen lääketieteeseen eli yksilökohtaisesti räätälöityyn diagnostiikkaan ja hoitoon, jossa otetaan huomioon geneettiset erot.

Tapahtumakalenteri  

Innovatiivinen terveydenhuolto ja hyvinvointi – Sähköisten terveyspalvelujen teemaviikko 2013 (Dublin, 13.–15.5.2013)  »

Teemaviikolla on kaksi päätapahtumaa: sähköisten terveydenhoitopalvelujen konferenssi, jonka järjestävät Euroopan komissio ja EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Irlanti, ja WoHIT (terveydenhuollon tietotekniikkakonferenssi ja -messut), jonka järjestää HIMSS Europe.

Uusia julkaisuja 

Building European reference networks in health care. Exploring concepts and national practices in the European Union  »

WHO:n julkaisussa käsitellään osaamisverkostojen kehittämisen keskeisiä haasteita ja vaikutuksia kansallisella ja EU:n tasolla.

The Burden of Liver Disease in Europe: A review of Available Epidemiological Data, julkaisija EASL (European Association for the study of the liver)  »

Raportissa kartoitetaan maksasairauksien esiintyvyyttä ja syitä Euroopassa. Aineistona on käytetty 260:tä epidemiologista tutkimusta, jotka on julkaistu viiden viime vuoden aikana.

"Injuries in the European Union" nro 4, julkaisija JAMIE-hanke (Joint Action on Injury Monitoring in Europe)  »

Julkaisun tietolähteet ovat EU:n henkilövahinkotietokanta (IDB), Eurostat ja WHO-Europe. Hanke on saanut tukea EU:n terveysalan toimintaohjelmasta.

EU:n lehdistötiedotteita 

EU:n rahoittamat uudet harvinaisten sairauksien tutkimushankkeet – Usein kysyttyä  »

Euroopan komissio osoittaa 144 miljoonaa euroa 26 tutkimushankkeeseen, joiden tavoitteena on kehittää harvinaisiin sairauksiin 200 uutta hoitomuotoa vuoteen 2020 mennessä.

EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Irlanti: "Childhood Obesity – The Imperative for a Preventive Approach"  »

Professori Donal O'Shean artikkelissa käsitellään lasten lihavuuden ehkäisyä. Artikkelin mukaan lihavuuteen liittyviin sairauksiin kuolee jo yli viisi kertaa niin paljon ihmisiä kuin itsemurhien ja liikenneonnettomuuksien seurauksena yhteensä.

Seuraavassa numerossa

Potilasturvallisuus

Uutiskirje on saatavilla EU:n 23 virallisella kielellä
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Älä vastaa tähän viestiin, sillä lähettäjäosoitteeseen saapuvia viestejä ei seurata.

 Uutiskirjeen tilauksen peruutus