Euroopan komission logo

NEWSLETTER

Nro 105, 28 helmikuuta 2013

Terveys-EU

Luotettavaa tietoa terveysasioista

Maahanmuuttajien sekä romanien ja muiden etnisten vähemmistöjen terveys

Isabel de la Mata, kansanterveyteen erikoistunut pääneuvonantaja

Isabel de la Mata, kansanterveyteen erikoistunut pääneuvonantaja

Maahanmuuttajien sekä romanien ja muiden etnisten vähemmistöjen terveys on EU:ssa yhä suuremman huomion kohteena, koska monissa naapurimaissa on talouskriisin lisäksi myös poliittisesti epävakaat olot. Julkisessa keskustelussa keskitytään yleensä ongelmiin, ja monet pelkäävät, että nämä väestöryhmät käyttävät väärin tai kuormittavat terveydenhoitojärjestelmiä ja levittävät tartuntatauteja.

 

Itse asiassa monet maahanmuuttajaryhmät ovat yleisesti ottaen terveempiä kuin väestö keskimäärin siitäkin huolimatta, että useissa maissa maahanmuuttajat ja tietyt etniset vähemmistöt alikäyttävät terveyspa [...]

Tässä numerossa

Uutisia EU:sta » 
Kuulumisia eri maista » 
Tapahtumakalenteri  » 
Uusia julkaisuja » 
EU:n lehdistötiedotteita » 
  Tilaa
  Aikaisemmat numerot
  Lähetä uutisia ja tapahtumatietoja
  Lähetä linkki

Lue pääkirjoitus kokonaisuudessaan  »

Lisää aiheesta

Terveysohjelman hankkeita »

AVERROES-HUMA: Parempia terveyspalveluja turvapaikanhakijoille ja rekisteröimättömille maahanmuuttajille

Terveys ja romanit: analyysi tilanteesta Euroopassa

BORDERNETwork: Aktiivista toimintaa hiv:n, aidsin ja muiden sukupuolitautien ehkäisyn, diagnosoinnin ja hoidon tehostamiseksi yli rajojen

Maahanmuuttajien ja liikkuvien väestöryhmien AMAC-hanke: Terveyteen vaikuttavien sosiaalisten tekijöiden ja terveyserojen analyysi

2011 – HEALTHEQUITY–2020 - terveyserojen pienentäminen: toimintasuunnitelmien ja rakennerahastohankkeiden valmistelu

EU:n terveysalan Journalistipalkinto – artikkeleita »

"I want to live…'" Evangelos Pallas, Kyproksen kansallisen sarjan voittaja

"Emergency help for the emergency service", Desislava Nikolova, Bulgarian kansallisen sarjan voittaja

 
 

Uutisia EU:sta 

Komissio on hyväksynyt sosiaalisten investointien paketin, jonka prioriteetteihin kuuluu terveysalaan investoiminen  »

Paketilla autetaan EU-maita käyttämään sosiaali- ja terveysalan määrärahoja tehokkaasti ja investoimaan kestäviin terveysjärjestelmiin.

Lapsuusiän syöpien kansainvälinen teemapäivä – terveyskomissaari Tonio Borgin puheenvuoro  »

Komissaari Borg nosti Ateenan vierailunsa yhteydessä pitämässään puheessa esille syöpälapset ja heidän vanhempansa.

Turvaskannereita koskevan tieteellisen lausunnon tiivistelmä  »

Ovatko lentokenttien skannerit terveysriski? Joillakin lentokentillä on käytössä röntgenskannereita, jotka voivat aiheuttaa syöpää ja muita terveysongelmia.

Maailman terveysjärjestön (WHO) kokous: Yhteistyö terveysarvioiden parantamiseksi  »

Alan asiantuntijat keskustelivat tulevista yhteistyömahdollisuuksista, joilla voidaan parantaa nykyisiä terveysarvioihin ja tiedonkeruuseen liittyviä käytäntöjä etenkin kuolintapausten ja kuolinsyiden osalta.

Harvinaisten sairauksien kansainvälinen teemapäivä  »

Tämänvuotisena teemana on harvinaisten sairauksien kansainvälinen ulottuvuus ja laajuus. Kansalliset yhdistykset järjestävät 24 maassa teemapäivän tapahtumia, joita koordinoi Eurordis-kattojärjestö.

Pediatriakomitea – parempaa tietoa lastenlääkkeiden käytöstä  »

Euroopan lääkeviraston pediatriakomitea toimitti Euroopan komissiolle ensimmäisen viisivuotisraportin lastenlääkeasetuksen soveltamisesta.

Kuulumisia eri maista 

EU:n terveysohjelmaa käsittelevä uutiskirje  [Ruotsi]  »

Ruotsin kansanterveyslaitoksen julkaisema EU:n terveysohjelmaan liittyvä sähköinen uutiskirje on nyt tilattavissa.

Nuorille suunnattu alkoholin vastainen kampanja: Alkoholi vahingoittaa enemmän kuin uskotkaan – tunnetko rajasi?  [Saksa]  »

Teini-ikäiset bloggaavat, kuinka heiltä onnistuu elämä ilman alkoholia.

Tapahtumakalenteri  

Alkoholipolitiikka ja terveys Euroopassa – tulevaisuudennäkymiä (Bryssel 14.3.2013)  »

Eurocare-järjestön järjestämässä lounasseminaarissa käsitellään alkoholinkäytön vaikutuksia terveyteen, sosiaaliseen elämään ja läheisiin ihmissuhteisiin.

Uusia julkaisuja 

Miten odotusaikoihin suhtaudutaan terveysalalla  »

Kirjassa esitellään syitä sille, että elektiiviseen kirurgiaan on toisissa OECD-maissa jonotettava mutta toisissa ei.

Kriisi- ja toimintavalmiuksia koskeva operaatioanalyysi  »

Tässä Euroopan komission julkaisussa käsitellään logistista toimintaa sellaisten kansanterveyteen vaikuttavien katastrofien yhteydessä, joiden seuraukset ylittävät pelastuspavelun ja julkisten terveyspalvelujen kapasiteetin.

EU:n lehdistötiedotteita 

Tupakka – passiivisen tupakoinnin ehkäisyssä edistytään hitaasti  »

Komission julkaiseman raportin mukaan EU:ssa on edistytty passiivisen tupakoinnin torjunnassa. Baareissa tupakansavulle altistuvien osuus on pienentynyt 46 prosentista (v. 2009) 28 prosenttiin (v. 2012). Määrä on kuitenkin edelleen liian suuri.

Seuraavassa numerossa

Potilasturvallisuus

Uutiskirje on saatavilla EU:n 23 virallisella kielellä
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Älä vastaa tähän viestiin, sillä lähettäjäosoitteeseen saapuvia viestejä ei seurata.

 Uutiskirjeen tilauksen peruutus