Euroopan komission logo

NEWSLETTER

Nro 100, 22 marraskuuta 2012

Terveys-EU

Luotettavaa tietoa terveysasioista

Erityisnumero: Terveenä ikääntyminen

Paola Testori, Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston pääjohtaja

Paola Testori, Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston pääjohtaja

Ensimmäinen Terveys-EU-uutiskirje julkaistiin viisi vuotta sitten, ja nyt on vuorossa jo sen 100. numero. Kirjettä tilaa nykyisin lähes 14 000 lukijaa eri puolilta Eurooppaa, ja se on saatavilla 22 eri kielellä. Juhlanumeron kunniaksi uutiskirjeen ulkoasu on uudistunut – toivoakseni lukijoiden silmää miellyttävällä tavalla.

 

Yli 65-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu Euroopassa tulevien 50 vuoden aikana, joten on tärkeää, että Euroopan komissio jatkaa toimiaan väestön aktiivisena ja terveenä ikääntymisen edistämiseksi. Vanheneminen ei ole enää samanlaista kuin ennen. Eliniänodote nousee, ja yhä [...]

Tässä numerossa

Uutisia EU:sta » 
Kuulumisia eri maista » 
Uutta Terveys-EU:ssa » 
Tapahtumakalenteri  » 
Uusia julkaisuja » 
EU:n lehdistötiedotteita » 
  Tilaa
  Aikaisemmat numerot
  Lähetä uutisia ja tapahtumatietoja
  Lähetä linkki

Lue pääkirjoitus kokonaisuudessaan  »

Lisää aiheesta

Terveysohjelman hankkeita »

GERIE – Geriatrinen tutkimus vanhusten hoitokotien sisäilman laadun vaikutuksista terveyteen

EHLEIS – Terveyttä ja elinajanodotetta koskeva eurooppalainen tietojärjestelmä

EUNAAPA – Ikääntymistä ja liikuntaa käsittelevä eurooppalainen verkosto

EU:n terveysalan Journalistipalkinto – artikkeleita »

Seuraa terveysalan journalistikilpailua Facebookissa ja lue kansallisten finalistien artikkelit

 
 

Uutisia EU:sta 

Potilasturvallisuusraportti on julkaistu  »

Raportissa keskitytään EU-maiden vuonna 2009 hyväksymien potilasturvallisuutta parantavien toimien täytäntöönpanoon.

Kansanterveys kasvun tukena -ohjelma (2014–2020): Tilannekatsaus  »

Komissio on päivittänyt kolmannen terveysohjelman seuraavien vaiheiden suunnitelmia.

Huumeet Euroopassa 2012  »

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) on julkaissut vuosiraporttinsa, joka sisältää tuoreita tilastoja ja analyysejä huumeidenkäytöstä Euroopassa.

Video: Elämää päihderiippuvaisen lapsena  »

Alhoholin ja huumeiden väärinkäyttöä torjuvien belgialaisten järjestöjen kattojärjestön VAD:n koskettava kampanjavideo on suunnattu päihdeongelmaisten vanhempien lapsille.

WHO:n uudessa toimintasuunnitelmassa keskitytään tautien ehkäisyyn ja terveyden edistämiseen  »

Toimintaohjelmassa esitellään 10 keskeistä kansanterveysalan tointa, joita jäsenmaat voivat soveltaa ja toteuttaa yhteistyössä WHO:n tuella. Tavoitteena on arvioida ja parantaa julkisen terveydenhuollon palveluja ja kapasiteettia.

Vuoden paras työturvallisuusdokumentti valittu  »

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) on valinnut vuoden parhaan työturvallisuusasioita käsittelevän dokumenttielokuvan. Palkinnon voittaja on espanjalaisen Chico Pereiran ohjaama "Pablo’s Winter", joka kertoo eläkkeellä olevasta kaivostyöläisestä.

Euroopan ensimmäinen kansainvälinen diagnostiikkakeskus aloitti toimintansa  »

London School of Hygiene & Tropical Medicine -korkeakoulun kansainvälinen diagnostiikkakeskus toimii oppimiskeskuksena ja yhteistyöfoorumina, jossa käsitellään diagnostiikan prioriteetteja ja haasteita alan tutkijoille.

Kuulumisia eri maista 

Uusi naisten terveyskampanja  [Italia]  »

Italian terveysministeriön kampanjalla kannustetaan kaikenikäisiä naisia pitämään parempaa huolta omasta terveydestään.

Vanhuspalvelulailla turvataan laadukkaita palveluita iäkkäille koko maassa  [Suomi]  »

Vanhuspalvelulakia,jonka on tarkoitus tulla tulla voimaan 1.7.2013, sovellettaisiin vanhuuseläkeikäisiin sekä sellaisiin iäkkäisiin henkilöihin, joiden toimintakyky on merkittävästi heikentynyt ikääntymisen myötä.

Uutta Terveys-EU:ssa 

SHIPSAN TRAINET – Turvallisempia risteilyjä Euroopassa  »

Hankkeen tarkoituksena on luoda yhteiseurooppalaiset hygieniasäännöt risteilyaluksille.

Ilmaisia hedelmiä lapsille  »

Tuoreen arvioinnin mukaan eurooppalainen kouluhedelmäjärjestelmä edistää lasten terveyttä.

Tapahtumakalenteri  

EHTEL-symposiumi 2012: sähköiset terveydenhuoltopalvelut ovat jo todellisuutta (Bryssel, 6.–7.12.2012)  »

Terveydenhuollossa käytetään nykyisin kaikkialla jonkinlaisia digitaalisen viestinnän muotoja. Euroopan terveysalan telematiikkayhdistyksen EHTELin konfrerenssissa keskustellaan alalla jo toteutetuista ratkaisuista sekä tulevista haasteista.

EHA-symposiumi terveenä ikääntymisestä (Bryssel, 12.–14.12.2012)  »

Heales-järjestön (Healthy Life Extension Society) järjestämän konferenssin tavoitteena on osoittaa, miten terveitä elinvuosia voidaan lisätä ja elämänlaatua parantaa vanhenemisen biologiaan perustuvilla innovaatioilla.

Uusia julkaisuja 

Health at a Glance -raportti 2012  »

OECD:n ja Euroopan komission yhteisraportissa esitellään keskeisiä terveydentilaindikaattoreita, terveyden taustatekijöitä, terveydenhuollon resursseja ja toimia, hoidon laatua, terveydenhuollon kustannuksia ja rahoitusta 35:ssa Euroopan maassa.

Ikääntyminen 2000-luvulla  »

YK:n väestörahasto UNFPA:n ja HelpAge International -järjestön julkaisussa Ageing in the Twenty-First Century tarkastellaan eri maiden viranomaisten ja muiden sidosryhmien toimintapolitiikkaa ja vuoden 2002 jälkeen toteutettuja toimia. Julkaisu on yli 20 YK-elimen ja kansainvälisen organisaation yhteistyön tulos.

MDR- ja XDR-tuberkuloosipotilaiden kontaktiselvitykset  »

Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) julkaisussa käsitellään monilääkeresistenttiä tuberkuloosia (MDR TB) tai erittäin lääkeresistenttiä tuberkuloosia (XDR TB) sairastavien potilaiden kontaktiselvityksiin liittyviä kysymyksiä.

EU:n lehdistötiedotteita 

EFSA:n ja Euroopan komission huipputason tapaaminen tulevaisuuden haasteista  »

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) ja komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto järjestivät yhteisen konferenssin Italian Parmassa yleistä elintarvikelainsäädäntöä koskevan asetuksen ja EFSAn perustamisen 10-vuotispäivän kunniaksi.

Seuraavassa numerossa

Health at a Glance -raportti 2012

Uutiskirje on saatavilla EU:n 23 virallisella kielellä
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Älä vastaa tähän viestiin, sillä lähettäjäosoitteeseen saapuvia viestejä ei seurata.

 Uutiskirjeen tilauksen peruutus