Nanoteknik

Policy

Vad är nanoteknik?

Nanotekniken sysslar med minimala partiklar och material i storleksordningen nanometer (nm), dvs. en miljarddels meter. En nanometer motsvarar en atomkedja med 5–10 atomer, och ett hårstrå är ungefär 80 000 nm i diameter.

Forskarna undersöker hur nanopartiklarnas eller nanomaterialets unika egenskaper kan bidra till nya material, strukturer och apparater som kan användas inom en rad olika områden, t.ex. läkemedel, livsmedel, elektronik, it, energi och miljöskydd.

Vad kan man använda nanoteknik till?

Nanotekniken kan bidra till hållbar tillväxt, ökad konkurrenskraft för EU:s industri, miljöskydd, fler jobb för högutbildade och bättre livskvalitet (se Europa 2020-strategin).

EU har investerat stora summor i forskning och utveckling inom nanoteknik. Nu måste man skapa rätt förutsättningar för att förverkliga teknikens potential.

Vad är EU:s policy för nanoteknik?

EU har lovat att ta ett säkert och ansvarsfullt helhetsgrepp på nanoteknik. Det handlar bland annat om att

  • se över och anpassa EU:s lagar
  • följa upp säkerhetsriskerna
  • föra en dialog med nationella myndigheter, aktörer och allmänheten.

Läs mer i EU:s strategi för nanoteknik.