Nanotehnologija

Politika

Kaj je nanotehnologija?

Nanotehnologija se ukvarja z raziskavami in razvojem v nanometrskem merilu, tj. velikosti milijardinke metra (10-9 m). Za primerjavo: en nanometer je dolžina verige petih do desetih atomov, povprečen človeški las pa ima premer 80 000 nm.

Odkritje edinstvenih lastnosti nanodelcev in posebne razporeditve snovi v nanomerilu je znanstvenikom pomagalo pri oblikovanju novih materialov, struktur in aparatov, ki se uporabljajo na številnih področjih, denimo v medicini, prehrani, elektroniki, informacijski tehnologiji, dobavi in distribuciji energije ter varovanju okolja.

Kakšna je uporabnost nanotehnologije?

Nanotehnologija lahko omogoči trajnostno gospodarsko rast, izboljša konkurenčnost evropske industrije, okrepi varovanje okolja, ustvari visokokvalificirana delovna mesta in izboljša kakovost življenja (glej tudi agendo Evropa 2020).

EU je vložila veliko denarja v raziskave in razvoj nanotehnologij, zdaj mora ustvariti še ustrezne pogoje za uresničitev njihovega potenciala.

Kakšna je politika EU o nanotehnologiji?

Politika EU o razvoju nanotehnologij temelji na „celostnem, varnem in odgovornem pristopu“ in zajema:

  • pregled in spremembe zakonodaje EU,
  • spremljanje varnostnih vprašanj,
  • dialog z nacionalnimi organi, deležniki in državljani.

Več o predlogu strategije EU o nanotehnologijah