Nanotechnológie

Politiky

Čo sú nanotechnológie?

Nanotechnológie využívajú častice, ktorých rozmery sa merajú v nanometroch (nm), t. j. v milióntinách milimetra. Ide o skutočne veľmi malé rozmery – reťazec 5 až 10 atómov má dĺžku jedného nanometra, zatiaľ čo priemer ľudského vlasu meria 80 000 nm.

Vedci využívajú jedinečné vlastnosti miniatúrnych nanočastíc pri výrobe nových materiálov, štruktúr a zariadení, ktoré sa využívajú v celom rade oblastí, ako sú napríklad zdravotníctvo, potravinárstvo, elektronický priemysel, dodávka a distribúcia energie a ochrana životného prostredia.

Prečo sú nanotechnológie užitočné?

Tieto technológie ponúkajú široké možnosti z hľadiska dosiahnutia udržateľného rastu, posilňovania konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva, ochrany životného prostredia, vytvárania vysokokvalifikovaných pracovných miest a zlepšovania našej životnej úrovne (pozri stratégiu Európa 2020)

EÚ investovala množstvo prostriedkov do ich výskumu a vývoja. Teraz prišiel čas na vytvorenie rámca, ktorý umožní naplno využiť ich potenciál.

Aká je politika EÚ v oblasti nanotechnológií?

EÚ sa rozhodla, že pri rozvoji týchto technológií bude stavať na integrovanom, bezpečnom a zodpovednom prístupe, ktorý zahŕňa:

  • preskúmanie a prispôsobenie právnych predpisov EÚ;
  • monitorovanie bezpečnostných problémov;
  • vytvorenie dialógu s vnútroštátnymi orgánmi, zainteresovanými stranami a občanmi.

Prečítajte si viac o navrhovanej stratégii EÚ v oblasti nanotechnológií.