Nanotechnologie

Polityka

Co to jest nanotechnologia?

Nanotechnologie pozwalają tworzyć struktury o rozmiarach nanometrycznych (od 0,1 do 100 nanometrów). Dla porównania, długość 1 nanometra osiągnąć może łańcuch od 5 do 10 atomów, a średnica ludzkiego włosa wynosi około 80 tys. nanometrów.

Naukowcy wykorzystują wyjątkowe właściwości nanocząsteczek lub zestawień materiałów w skali nano, aby tworzyć nowe materiały, struktury i urządzenia stosowane w tak różnorodnych dziedzinach jak: medycyna, żywność, elektronika, technologie informacyjne, dostawy i dystrybucja energii czy ochrona środowiska.

Dlaczego nanotechnologie są przydatne?

Ogromny potencjał nanotechnologii może nam pomóc w osiągnięciu zrównoważonego wzrostu, zwiększeniu konkurencyjności europejskiego przemysłu, ochronie środowiska, tworzeniu miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji i w podnoszeniu jakości życia (zobacz: Strategia UE 2020 ).

UE zainwestowała już duże środki w badania naukowe w dziedzinie nanotechnologii. Teraz musi stworzyć odpowiednie warunki, aby w pełni wykorzystać ich potencjał.

Na czym polega polityka UE w dziedzinie nanotechnologii?

UE przyjęła „zintegrowane, bezpieczne i odpowiedzialne podejście” w dziedzinie rozwoju nanotechnologii. Obejmuje ono:

  • przegląd i dostosowanie unijnych przepisów prawnych
  • monitorowanie kwestii bezpieczeństwa
  • prowadzenie dialogu z władzami krajowymi, zainteresowanymi podmiotami i obywatelami.

Więcej na temat propozycji UE dotyczącej strategii w dziedzinie nanotechnologii.