Nanotechnologie

Beleid

Wat is nanotechnologie?

Nanotechnologie is technologie met deeltjes die gemeten worden in miljardsten van een meter: nanometers (nm). Om u een idee te geven: 1 nm is de lengte van een keten van 5 tot 10 atomen. Een menselijk haar heeft een diameter van ongeveer 80 000 nm.

Wetenschappers benutten de unieke eigenschappen van nanodeeltjes of van op nanoschaal gestructureerde materialen voor het creëren van nieuwe materialen, structuren en bouwstenen op de meest diverse terreinen: geneesmiddelen, voeding, elektronica, informatietechnologie, energieproductie- en distributie, en milieubescherming.

Wat is het nut van nanotechnologie?

Nanotechnologie kan veel bijdragen tot duurzame groei, concurrentiekracht, milieubescherming, nieuwe hoogtechnologische banen, en een betere levenskwaliteit (zie de agenda Europa 2020).

De EU heeft al veel geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van nanotechnologie. Nu moet er worden gezorgd voor omstandigheden waarin het volledige potentieel ervan kan worden benut.

Welk beleid voert de EU op het gebied van nanotechnologie?

De EU heeft een "geïntegreerde, veilige en verantwoorde aanpak" gekozen op het gebied van de ontwikkeling van nanotechnologie. Dit omvat:

  • herziening en aanpassing van de EU-wetgeving
  • toezicht houden op de veiligheid
  • de dialoog met nationale instanties, betrokken partijen en de burger

Meer over de voorgestelde EU-strategie op het gebied van nanotechnologie.