Nanotehnoloģija

Politika

Kas ir nanotehnoloģija

Nanotehnoloģija ir tehnoloģija, kur uzmanības centrā ir daļiņas, kuru izmēri ir mērāmi metra miljarddaļās jeb nanometros (nm). Ilustrācijai — 1 nm ir tikpat garš kā 5-10 atomu ķēde, bet cilvēka mata diametrs ir 80 000 nm.

Šīs vienreizīgās īpašības, kas piemīt sīkām nanodaļiņām un nanostrukturētiem materiāliem, zinātnieki izmanto, lai radītu jaunus materiālus, struktūras un ierīces, kuras izmanto dažnedažādās nozarēs, piemēram, medicīnā, pārtikas rūpniecībā, elektronikā, informācijas tehnoloģijā, energoapgādē, enerģijas sadalē un vides aizsardzībā.

Kāpēc nanotehnoloģija ir lietderīga

Nanotehnoloģija paver lielas iespējas panākt ilgtspējīgu izaugsmi, uzlabot Eiropas rūpniecības konkurētspēju, aizsargāt vidi, radīt darbavietas augsti kvalificētiem speciālistiem un uzlabot mūsu dzīves kvalitāti (sk. programmu “Eiropa 2020”).

Nanotehnoloģijas pētniecībā un izstrādē ES ir ieguldījusi diezgan lielu naudu. Tagad jārada pareizie nosacījumi, lai liktu lietā šīs tehnoloģijas potenciālu.

Kāda ir ES politika attiecībā uz nanotehnoloģiju

Nanotehnoloģijas izstrādē ES ir nolēmusi izmantot integrētu, drošu un atbildīgu pieeju. Tas nozīmē, piemēram:

  • ES tiesību aktu pārskatīšanu un pieņemšanu,
  • drošības jautājumu pārraudzību,
  • iesaistīšanos dialogā ar kompetentajām dalībvalstu iestādēm, ieinteresētajām personām un iedzīvotājiem.

Lasiet vēl par ierosināto ES nanotehnoloģijas stratēģiju.