Nanotechnologijos

Politika

Kas yra nanotechnologijos?

Nanotechnologijos – tai technologijos, susijusios su objektais, kurių dydis matuojamas milijardosiomis metro dalimis, t. y. nanometrais (nm). Kad būtų lengviau įsivaizduoti, 1 nm – tai 5–10 atomų grandinės ilgis. Žmogaus plauko storis yra apie 80 000 nm.

Mokslininkai naudojasi unikaliomis mažyčių nanodalelių ar jų junginių savybėmis kurdami naujas medžiagas, struktūras ir prietaisus, skirtus pačioms įvairiausioms sritims – medicinai, maisto gamybai, elektronikos pramonei, informacinėms technologijoms, energijos tiekimui ir paskirstymui bei aplinkos apsaugai.

Kodėl nanotechnologijos naudingos?

Nanotechnologijose slypi didelis tvaraus augimo, Europos pramonės konkurencingumo, aplinkos apsaugos, aukštos kvalifikacijos darbo vietų kūrimo ir mūsų gyvenimo kokybės gerinimo potencialas (žr. darbotvarkę „ES 2020“).

ES į nanotechnologijų tyrimus ir plėtrą investavo nemažai lėšų. Dabar ji turi sudaryti tinkamas sąlygas jų visam potencialui išnaudoti.

Kokia yra ES nanotechnologijų politika?

ES nusprendė nanotechnologijas plėtoti „integruotais, saugiais ir atsakingais veiksmais“. Tai yra:

  • peržiūrėti ir atnaujinti ES teisės aktus;
  • stebėti, kaip sprendžiami saugos klausimai;
  • užmegzti dialogą su nacionalinėmis institucijomis, suinteresuotosiomis šalimis ir piliečiais.

Daugiau informacijos galima rasti siūlomoje ES nanotechnologijų strategijoje.