Nanoteknologia

Politiikka

Mitä nanoteknologia on?

Nanoteknologia on tekniikka, jolla valmistetaan rakenteita nanometrin mittakaavassa. Yksi nanometri (nm) on metrin miljardisosa (millimetrin miljoonasosa). Tämä vastaa 5–10 atomin muodostaman ketjun pituutta. Esimerkiksi ihmisen hiuksen halkaisija on noin 80 000 nanometriä.

Tiedemiehet hyödyntävät pienten pienten nanohiukkasten ja nanomittakaavassa järjestettyjen materiaalien ominaisuuksia ja luovat niiden avulla uusia materiaaleja, rakenteita ja laitteita. Nanoteknogian tuotteita voidaan käyttää useilla eri aloilla, kuten lääketieteessä, elintarvikealalla, elektroniikassa, tietotekniikassa, energiahuollossa ja energian jakelussa sekä ympäristönsuojelussa.

Mitä hyötyä nanoteknologiasta on?

Nanoteknologia tarjoaa suuria mahdollisuuksia tukea kestävää kasvua, parantaa Euroopan teollisuuden kilpailukykyä, edistää ympäristönsuojelua, luoda huippuosaamista vaativia työpaikkoja ja parantaa elämänlaatua (ks. Eurooppa 2020 -strategia).

EU on investoinut merkittävästi nanoteknologiaa koskevaan tutkimus- ja kehitystyöhön. Se pyrkii nyt luomaan sopivat olosuhteet, joissa pystytään hyödyntämään kaikki nanoteknologian tarjoamat mahdollisuudet.

Mitkä ovat EU:n nanoteknologiapolitiikan linjaukset?

EU on päättänyt soveltaa nanoteknologian kehittämiseen lähestymistapaa, jossa korostetaan ”kokonaisvaltaisuutta, turvallisuutta ja vastuullisuutta”. Se pyrkii muun muassa

  • tarkistamaan ja mukauttamaan nanoteknologiaa koskevaa EU:n lainsäädäntöä
  • seuraamaan turvallisuuskysymyksiä
  • käymään vuoropuhelua kansallisten viranomaisten, sidosryhmien ja kansalaisten kanssa.

Lisätietoa: EU:n nanoteknologiastrategiaa koskeva ehdotus