Nanotehnoloogia

Poliitika

Mis on nanotehnoloogia?

Nanotehnoloogia on tehnoloogia, kus suurust mõõdetakse meetri miljardikosades ehk nanomeetrites (nm). Selleks et saada asjaomasest suurusest aimu – kett 5–10 aatomist on pikkusega 1 nm ning inimkarva läbimõõt on ligikaudu 80 000 nm.

Teadlased kasutavad väikeste nanoosakeste või nanoskaalal esinevate materjalide koosluste unikaalseid omadusi, et luua uusi materjale, struktuure ja seadmeid, mida kasutatakse sellistes erinevates valdkondades nagu meditsiin, toiduained, elektroonika, infotehnoloogia, energiavarustus ja -jaotus ning keskkonnakaitse.

Miks on nanotehnoloogia kasulik?

Nanotehnoloogia pakub suurt potentsiaali jätkusuutliku majanduskasvu saavutamiseks, Euroopa tööstusharude konkurentsivõime suurendamiseks, keskkonna kaitsmiseks, kõrge kvalifikatsiooniga töökohtade loomiseks ning meie elukvaliteedi parandamiseks (vt Euroopa 2020. aasta tegevuskava).

EL on investeerinud palju raha nanotehnoloogia alastesse teadusuuringutesse ja selle arendamisse. Nüüd peab EL looma õiged tingimused nanotehnoloogia kogupotentsiaali elluviimiseks.

Milline on ELi nanotehnoloogiapoliitika?

EL on nanotehnoloogia arendamise puhul otsustanud valida tervikliku, ohutu ja vastutustundliku lähenemisviisi. See hõlmab järgmist.

  • ELi õigusaktide läbivaatamine ja kohandamine;
  • ohutusalaste küsimuste järelevalve;
  • dialoogi loomine riiklike ametiasutuste, sidusrühmade ja kodanikega.

Lugege täiendavalt kavandatava ELi nanotehnoloogia strateegia kohta.