Νανοτεχνολογία

Endocrine disruptors

Biocides

Πολιτική

Τι ονομάζουμε νανοτεχνολογία;

Οι νανοτεχνολογίες αφορούν διαστάσεις που μετρούνται σε δισεκατομμυριοστά του μέτρου ή αλλιώς σε νανόμετρα (nm). Για να καταλάβουμε τα μεγέθη, ένα νανόμετρο ισούται με το μήκος μιας αλυσίδας 5 έως 10 ατόμων στη φυσική, ενώ η διάμετρος μίας ανθρώπινης τρίχας είναι περίπου 80.000 νανόμετρα.

Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν τις μοναδικές ιδιότητες των μικροσκοπικών νανοσωματιδίων ή των διατάξεων υλικών σε νανοκλίμακα για να δημιουργήσουν νέα υλικά, δομές και προϊόντα για χρήση σε ποικίλους τομείς: στην ιατρική, τα τρόφιμα, την ηλεκτρονική, την τεχνολογία της πληροφορίας, τον ενεργειακό εφοδιασμό και την προστασία του περιβάλλοντος.

Γιατί είναι χρήσιμες οι νανοτεχνολογίες;

Οι νανοτεχνολογίες μπορούν να συμβάλλουν τα μέγιστα στη βιώσιμη ανάπτυξη, την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών βιομηχανιών, την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής όλων μας (βλ. ατζέντα "Ευρώπη 2020").

Η ΕΕ έχει επενδύσει σημαντικά ποσά στην έρευνα και την ανάπτυξη νανοτεχνολογιών. Τώρα πρέπει να καλλιεργήσει τις σωστές συνθήκες για την πραγμάτωση του δυναμικού των τεχνολογιών αυτών.

Ποια είναι η πολιτική της ΕΕ για τις νανοτεχνολογίες;

Η ΕΕ αποφάσισε να ακολουθήσει μια "ολοκληρωμένη, ασφαλή και υπεύθυνη προσέγγιση" όσον αφορά την ανάπτυξη νανοτεχνολογιών. Συγκεκριμένα, αποφάσισε τα εξής:

  • επανεξέταση και προσαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ,
  • παρακολούθηση των θεμάτων ασφαλείας,
  • συμμετοχή σε διάλογο με εθνικές αρχές, ενδιαφερόμενα μέρη και πολίτες.

Περισσότερα σχετικά με την προτεινόμενη στρατηγική της ΕΕ για τη νανοτεχνολογία.