Nanotechnologie

Politika

Co jsou nanotechnologie?

Nanotechnologie jsou takové technologie, které pracují s rozměry v miliardtinách metru čili v nanometrech (nm). Pro představu, 1 nm měří 5 až 10 za sebou spojených atomů. Lidský vlas má v průměru 80 000 nm.

Vědci využívají jedinečných vlastností, které mohou drobné nanočástečky či jejich kompozice mít, k vytváření nových materiálů, struktur či zařízení. Ty se využívají v tak různorodých odvětvích, jako jsou lékařství, potravinářský průmysl, elektronika, informační technologie, energetika a ochrana životního prostředí.

Proč jsou nanotechnologie užitečné?

Nanotechnologie nabízejí velký potenciál k dosažení udržitelného růstu, zlepšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu, ochraně životního prostředí, tvorbě vysoce kvalifikovaných pracovních míst a zlepšování kvality života (viz program EU 2020).

EU investovala do výzkumu a vývoje nanotechnologií mnoho prostředků. Nyní je třeba vytvořit ty správné podmínky k jejich plnému využití.

Jakou politiku Evropská unie v oblasti nanotechnologií sleduje?

Při rozvoji nanotechnologií používá EU „integrovaný, bezpečný a odpovědný přístup“. Sem patří:

  • přezkum a přizpůsobení právních předpisů EU
  • sledování bezpečnostních otázek
  • diskuze s vnitrostátními orgány, zainteresovanými subjekty a občany.

Další informace najdete v navrhované strategii EU pro nanotechnologie.