Политика

Какво представляват нанотехнологиите?

Нанотехнологиите са технологии, занимаващи се с размери, измервани в милиардни от метъра или нанометри (nm). За илюстрация - 1 nm е равен на дължината на верига от 5 до 10 атома, а обиколката на човешки косъм е около 80 000 nm.

Учените използват уникалните свойства, които могат да имат наночастиците или наноматериалите, за създаване на нови материали, структури и устройства, използвани в разнообразни области - медицина, храни, електроника, информационни технологии, доставки и дистрибуция на енергия и опазване на околната среда.

Защо нанотехнологиите са полезни?

Нанотехнологиите предлагат огромен потенциал за постигане на устойчив растеж, подобряване на конкурентоспособността на европейската промишленост, опазване на околната среда, създаване на работни места за висококвалифицирани кадри и повишаване на качеството ни на живот (вижте Стратегията „Европа 2020“).

ЕС инвестира много средства в изследване и разработване на нанотехнологии. Сега той трябва да създаде подходящи условия за разгръщане на пълния им потенциал.

Каква е политиката на ЕС относно нанотехнологиите?

ЕС реши да предприеме „интегриран, безопасен и отговорен подход“ към развитието на нанотехнологии. Това включва:

  • преразглеждане и адаптиране на законите на ЕС
  • контрол по въпросите на безопасността
  • водене на диалог с национални власти, заинтересовани лица и граждани.

Прочетете още в предложената стратегия на ЕС за нанотехнологиитеpdf.