Nanoteknik

Dialog och samråd

Allmänhetens kunskap om nanoteknik ökar snabbt i takt med att nanotillämpningar blir allt vanligare i konsumentprodukter (se EU:s undersökning om sociala värden, vetenskap och teknik).

Många vill därför ha mer information och oroar sig för att produkter med nanoteknik inte är tillräckligt säkra.

Kommissionen arbetar för att se till att nanovetenskapen och nanotekniken kan användas till bra produkter och försöker samtidigt att kontrollera riskerna. En viktig del i arbetet är att stimulera till dialog och informationsutbyte bland aktörerna för att skapa tillit till tekniken.

Mer om dialog och informationsutbyte

Seminarium om nanoteknik och säkerhet