Nanotehnologie

Factorii implicaţi şi cetăţenii

Publicul larg este din ce în ce mai informat în legătură cu nanotehnologiile, deoarece creşte numărul aplicaţiilor nanoştiinţei şi nanotehnologiilor rezultând în produse de consum (a se vedea sondajul UE pe tema valorilor sociale, ştiinţei şi tehnologiei).

În consecinţă, tot mai mulţi cetăţeni solicită informaţii şi îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu siguranţa produselor care utilizează nanotehnologiile.

Comisia depune eforturi pentru a se asigura că piaţa poate beneficia de nanoştiinţă şi nanotehnologii în timp ce riscurile potenţiale sunt ţinute sub control. Pentru aceasta trebuie stimulate schimbul de informaţii şi dialogul dintre factorii implicaţi, ceea ce ar spori gradul de încredere în aceste tehnologii.

Mai multe despre schimbul de informaţii şi dialog

Dialogul privind nanotehnologiile: „Siguranţă pentru succes”