Nanotechnologie

Zainteresowane podmioty i obywatele

Poziom wiedzy społeczeństwa na temat nanotechnologii szybko rośnie, w miarę jak coraz więcej wykorzystujących je produktów wchodzi na rynek (zobacz: Badanie opinii na temat wartości społecznych, nauki i technologii).

Dlatego coraz więcej osób poszukuje informacji na ten temat i wyraża obawy związane z bezpieczeństwem produktów wykorzystujących nanotechnologie.

Komisja dokłada wszelkich starań, abyśmy mogli czerpać korzyści z nanonauki i nanotechnologii, kontrolując jednocześnie związane z nimi potencjalne zagrożenia. Oznacza to, że stara się pobudzać wymianę informacji i dialog miedzy zainteresowanymi podmiotami, aby budować zaufanie do nanotechnologii.

Więcej na temat wymiany informacji i dialogu

Dialog w sprawie bezpieczeństwa nanotechnologii