Nanotehnoloģija

Ieinteresētās personas un iedzīvotāji

Par nanotehnoloģiju uzzina arvien plašāka sabiedrības daļa, jo pieaug nanozinātnes un nanotehnoloģijas pielietojums patēriņa preču ražošanā (sk. ES aptauju par sociālajām vērtībām, zinātni un tehniku).

Līdz ar to arvien vairāk cilvēku jautā pēc informācijas un uztraucas, vai izstrādājumi, kuru ražošanā izmantota nanotehnoloģija, ir nekaitīgi.

Komisija aktīvi cenšas nodrošināt, lai nanozinātnes un nanotehnoloģiju piedāvātās iespējas varētu realizēt tirgū, vienlaikus kontrolējot potenciālo risku. Tas nozīmē, ka ievērojamas pūles jāpieliek, lai stimulētu informācijas apmaiņu un dialogu ieinteresēto personu vidū un panāktu pozitīvu attieksmi pret šīm tehnoloģijām.

Vēl par informācijas apmaiņu un dialogu

Seminārs par nanotehnoloģiju un drošību