Nanoteknologia

Sidosryhmät ja kansalaiset

Yleinen tietoisuus nanoteknologiasta kasvaa vauhdilla, kun yhä enemmän nanotieteen ja -teknologian sovelluksia löytyy kotitaloustuotteista (ks. sosiaalisia arvoja, tiedettä ja teknologiaa koskeva Eurobarometrikysely).

Tämän kehityksen seurauksena yhä useammat kaipaavat lisätietoa nanoteknologiasta ja ovat huolissaan sitä hyödyntävien tuotteiden turvallisuudesta.

Komissio pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, että nanotieteestä ja -teknologiasta saadaan täysi hyöty markkinoilla ilman riskejä. Esimerkiksi sidosryhmien kanssa käytävää tiedonvaihtoa ja vuoropuhelua on tehostettava, jotta voitaisiin rakentaa luottamusta näihin teknologioihin.