Nanotehnoloogia

Sidusrühmad ja kodanikud

Üldsuse teadlikkus nanotehnoloogiast on kiiresti suurenemas, sest tarbekaupades kasutatakse üha rohkem nanoteaduse ja -tehnoloogia rakendusi (vt sotsiaalseid väärtusi, teadust ja tehnoloogiat käsitlev ELi uuring).

Selle tulemusena soovib üha rohkem inimesi teavet ja väljendab oma muret seoses nanotehnoloogiat kasutavate toodete ohutusega.

Komisjon teeb palju tööd selleks, et tagada nanoteaduse ja -tehnoloogia eeliste turuletoomine, kontrollides samas nende võimalikke ohte. See sisaldab suurte jõupingutuste tegemist, et stimuleerida teabevahetust ja dialoogi sidusrühmade vahel ning luua asjaomase tehnoloogia suhtes usaldus.

Lugege täiendavalt teabevahetuse ja dialoogi kohta

Eduka nanoohutuse alane dialoog