Nanoteknologi

Stakeholdere og borgere

Den almindelige befolknings opmærksomhed på nanoteknologier vokser hurtigt, i takt med at nanovidenskab og nanoteknologi anvendes i flere og flere forbrugerprodukter (se EU-undersøgelse om samfundsværdier, videnskab og teknologi

Som følge heraf anmoder et stigende antal personer om information og udtrykker bekymring over sikkerheden ved produkter, der anvender nanoteknologier.

Kommissionen arbejder hårdt på at sikre, at gavnlige produkter, der anvender nanovidenskab og nanoteknologier, kan markedsføres, og fører på samme tid kontrol med de mulige farer. Det betyder, at der skal arbejdes hårdt på at tilskynde til informationsudveksling og dialog mellem stakeholderne for at opbygge tillid til teknologierne.

Mere om informationsudveksling og dialog

Dialog om nanosikkerhed for succes