Nanotechnologie

Zainteresované subjekty a občané

Informovanost veřejnosti o nanotechnologiích rychle roste, jelikož se čím dál více aplikací nanovědy a nanotechnologií objevuje ve formě spotřebitelských výrobků (viz průzkum EU o sociálních hodnotách, vědě a technologii).

V důsledku toho stále více lidí požaduje informace a vyjadřuje obavy ohledně bezpečnosti výrobků využívajících nanotechnologie.

Evropská komise se snaží zajistit, aby nanověda a nanotechnologie přinášely prospěch trhu, a zároveň kontrolovat potenciální rizika. To znamená, že je třeba podporovat sdílení informací a diskuzi mezi zainteresovanými subjekty, a budovat tak důvěru v tyto technologie.

Další informace o sdílení informací a diskuzi

Diskuze o bezpečnosti nanotechnologií k dosažení úspěchu