Нанотехнологии

Endocrine disruptors

Biocides

Заинтересовани лица и граждани

Осведомеността на широката общественост за нанотехнологиите нараства бързо, тъй като все повече приложения на нанонауката и нанотехнологиите се появяват в потребителски продукти (вижте Проучване на ЕС относно социалните ценности, науката и технологиите

В резултат на това все повече хора търсят информация и изразяват опасения относно безопасността на продуктите, при които са използвани нанотехнологии.

Комисията работи усилено, за да гарантира, че нанонауката и нанотехнологиите са от полза за пазара, като в същото време потенциалните рискове от тях се контролират. Това включва полагането на значителни усилия за стимулиране на обмена на информация и диалога между заинтересованите лица, за да се изгради доверие в тези технологии.

Още за обмена на информация и диалога

Нанобезопасност за успешен диалог