Suinteresuotosios šalys ir piliečiai

Visuomenė vis daugiau žino apie nanotechnologijas, nes vis daugiau nanomokslo laimėjimų ir nanotechnologijų pritaikoma vartojimo produktuose (žr. ES apklausą apie socialines vertybes, mokslą ir technologijaspdf).

Dėl to vis daugiu žmonių prašo informacijos ir reiškia nerimą dėl produktų, kuriuose naudojamos nanotechnologijos, saugumo.

Europos Komisija atkakliai dirba siekdama užtikrinti, kad nanomokslo laimėjimai ir nanotechnologijos būtų naudingai pritaikomi rinkoje, o jų potenciali rizika – kontroliuojama. Kad atsirastų pasitikėjimas šiomis technologijomis, reikia skatinti suinteresuotąsias šalis keistis informacija ir palaikyti dialogą.