Nanotehnologija

Varnost

Nanotehnologije poleg velikih prednosti prinašajo tudi nekatere nevarnosti, ki jih je treba ustrezno nadzorovati.

EU mora oceniti morebitna tveganja, izvajati ustrezne predpise ter javnosti in deležnikom sporočiti, kako ta tveganja obvladuje.

Ocena tveganja

Potrošniki bodo sprejeli tehnološke inovacije, samo če so prepričani o njihovi varnosti. Zakonodaja EU zagotavlja visoko stopnjo zaščite javnega zdravja ter varnosti potrošnikov, delavcev in okolja.

Cilji Evropske komisije pri ocenjevanju tveganja nanotehnologij so:

Več o ocenjevanju tveganja EU

Znanstvena mnenja (Znanstveni odbor za nastajajoča in na novo ugotovljena zdravstvena tveganja , Znanstveni odbor za varstvo potrošnikov , Evropska agencija za varnost hrane)

Evropsko sodelovanje pri ocenjevanju tveganja 

Mednarodno sodelovanje pri ocenjevanju tveganja 

Nanotehnologije – predhodna analiza tveganja  (2004)