Nanotehnologie

Evaluarea siguranţei

Pe lângă avantajele evidente, nanotehnologiile pot prezenta unele riscuri specifice care trebuie prevenite.

UE trebuie să evalueze aceste riscuri potenţiale, să aplice reglementările corespunzătoare şi să comunice publicului şi părţilor implicate cum pot şi cum trebuie să fie abordate astfel de riscuri.

Evaluarea riscurilor

Pentru a fi acceptate de consumatori, inovaţiile tehnologice trebuie să fie sigure. Legislaţia UE încearcă să garanteze un grad ridicat de protecţie a sănătăţii publice şi de siguranţă pentru consumatori, lucrători şi mediu.

Activitatea Comisiei Europene privind evaluarea riscurilor asociate nanotehnologiilor serveşte la:

  • revizuirea metodologiilor de evaluare a riscurilor şi identificarea unor noi abordări
  • stabilirea priorităţilor în materie de finanţare europeană pentru cercetarea în domeniu
  • sprijinirea cadrului de reglementare al UE şi a iniţiativelor politice în domeniu
  • furnizarea de informaţii unor organisme europene şi internaţionale precum CEN, OCDE, ISO, etc.
  • informarea şi stimularea dialogului dintre Comisie şi factorii implicaţi, cetăţeni şi autorităţile internaţionale.

Mai multe informaţii despre evaluarea riscurilor în UE

Avize ştiinţifice (CSRSEN , CSSC , EFSA)

Dialogul european în materie de evaluare a riscurilor 

Dialogul internaţional privind evaluarea riscurilor 

Nanotechnologiile – o analiză preliminară a riscurilor  (2004)