Nanotechnologie

Veiligheidsbeoordeling

Nanotechnologie kan naast duidelijke voordelen ook specifieke risico's hebben die niet uit het oog mogen worden verloren.

De EU moet die potentiële risico's onderzoeken, voor regelgeving zorgen, en publiek en betrokken partijden inlichten over de risico's en hoe daarmee rekening moet worden gehouden.

Risicobeoordeling

Consumenten accepteren technologische innovaties pas als bewezen is dat ze veilig zijn. De EU-wetgeving beoogt een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid en de veiligheid van consument, werknemer en milieu.

De werkzaamheden van de Europese Commissie op het gebied van risicobeoordeling van nanotechnologie dienen om:

  • methoden voor risicobeoordeling te bestuderen en te ontwikkelen
  • prioriteiten voor EU-financiering van onderzoek op dat gebied vast te stellen
  • het regelgevingskader en beleidsinitiatieven te ondersteunen
  • kennis te leveren die nuttig is voor het werk van Europese en internationale organisaties zoals CEN, OESO, ISO, etc.
  • de dialoog tussen de Commissie en de betrokken partijen, burgers en internationale instanties te bevorderen en van informatie te voorzien

Meer over de EU en risicobeoordeling

Wetenschappelijke adviezen (WCNG , WCCV , EFSA)

Risicobeoordeling en dialoog op EU-niveau 

Internationale dialoog over risicobeoordeling 

Nanotechnologies – a preliminary risk analysis  (2004)