Nanoteknologia

Turvallisuuden arviointi

Nanoteknologiaan voi hyötyjen lisäksi liittyä myös erityisiä riskejä, joihin on puututtava.

EU:n haasteena ovat mahdollisten riskien arviointi, sääntelyn täytäntöönpano ja tiedotustoimet, joissa nanoteknologian riskejä ja niiden torjuntatapoja kuvataan sekä suurelle yleisölle että alan sidosryhmille.

Riskinarviointi

Teknologisten innovaatioiden on oltava turvallisiksi todettuja, jotta kuluttajat hyväksyisivät ne. EU:n lainsäädännön tavoitteena on suojella kansanterveyttä, kuluttajia, työntekijöitä ja ympäristöä mahdollisimman hyvin.

Euroopan komissio pyrkii nanoteknologian riskinarvioinnin avulla

Lisätietoa EU:n riskinarvioinnista

Tieteelliset lausunnot (SCENIHR , SCCS , EFSA)

EU-tason riskinarviointi ja vuoropuhelu 

Kansainvälinen riskinarviointia koskeva vuoropuhelu 

Nanoteknologia – alustava riskinarviointi  (2004)