Nanotehnoloogia

Ohutuse hindamine

Koos selgete eelistega võivad nanotehnoloogiaga kaasneda ka konkreetsed ohud, millele tuleb tähelepanu pöörata.

ELi väljakutse seisneb nende potentsiaalsete ohtude hindamises, asjakohaste määruste rakendamises ning üldsuse ja sidusrühmade teavitamises asjaomaste ohtude olemuse ja nende suhtes võetavate meetmete kohta.

Riskihindamine

Tehnoloogiline innovatsioon peab enne tarbijateni jõudmist olema ohutuks tõendatud. ELi õigusaktidega püütakse tagada rahvatervise ja ohutuse kõrge kaitsetase tarbijate, töötajate ja keskkonna jaoks.

Nanotehnoloogia riskihindamist käsitleva Euroopa Komisjoni töö eesmärk on:

Lisateave ELi riskihindamise kohta

Teaduslikud arvamused(tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomitee (SCENIHR) , tarbijaohutuse komitee (SCCS) , Euroopa Toiduohutusamet (EFSA))

Riskihindamine ja dialoog ELi tasandil 

Ülemaailmne riskihindamise dialoog 

Nanotehnoloogia – esialgne riskihindamine  (2004)