Nanoteknologi

Sikkerhedsvurdering

På trods af de klare fordele ved nanoteknologier kan de også udgøre specifikke risici, der skal tages stilling til.

Det er en opgave for EU at vurdere disse potentielle risici, indføre passende lovgivning og oplyse offentligheden og stakeholdere om, hvilke risici der findes, og hvordan de skal håndteres.

Risikovurdering

Hvis forbrugerne skal tage godt imod teknologiske nyskabelser, er det vigtigt, at disse helt klart er sikre. EU's lovgivning skal sikre et højt niveau af beskyttelse for folkesundheden og forbrugersikkerheden, arbejdstagere og miljøet.

Europa-Kommissionens arbejde i forbindelse med risikovurdering af nanoteknologier skal:

  • gennemgå risikovurderingsmetoder og udvikle nye tilgange til risikovurdering
  • fastsætte prioriteter for relateret forskningsstøtte fra EU
  • støtte EU's regelrammer og tilknyttede politiske initiativer
  • stille viden til rådighed for europæiske og internationale organer såsom CEN, OECD, ISO osv.
  • give input til og styrke dialogen mellem Kommissionen og stakeholdere, borgere og internationale myndigheder.

Mere om EU's risikovurdering

Videnskabelig udtalelser (VKNNPS , VKF , EFSA)

Risikovurdering og dialog på EU-plan 

International dialog om risikovurdering 

Nanoteknologier – en foreløbig risikoanalyse  (2004)