Ocena bezpieczeństwa

Nanotechnologie mogą nam przynieść niewątpliwe korzyści. Musimy jednak ograniczyć do minimum związane z nimi ryzyko.

UE musi dokonać oceny ewentualnych zagrożeń, wdrożyć odpowiednie przepisy oraz przekazać informacje na temat ryzyka obywatelom i zainteresowanym podmiotom.

Ocena ryzyka

Innowacje technologiczne muszą przejść odpowiednie testy, które pozwolą ustalić, czy nie zagrażają one bezpieczeństwu konsumentów. Przepisy UE mają zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia publicznego, bezpieczeństwa konsumentów i pracowników oraz ochrony środowiska.

Prace Komisji Europejskiej w dziedzinie oceny ryzyka związanego z nanotechnologiami mają na celu:

  • dokonanie przeglądu metodologii oceny ryzyka i wskazanie odpowiedniego podejścia w zakresie oceny ryzyka
  • wyznaczenie priorytetów w zakresie finansowania badań naukowych
  • wspieranie unijnych ram prawnych pdforaz inicjatyw z innych obszarów polityki
  • udział w pracach organów unijnych i międzynarodowych, takich jak CEN, OECD, ISO itp.
  • stymulowanie dialogu między Komisją a zainteresowanymi podmiotami, obywatelami i władzami międzynarodowymi oraz informowanie o nim.

Więcej na temat oceny ryzyka w UE

Opinie naukowe (Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia Wybierz wersję językową tego linka English (en) , SCCS Wybierz wersję językową tego linka English (en) , EFSA)

Ocena ryzyka i dialog na szczeblu UE Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Dialog w sprawie oceny ryzyka na szczeblu światowym Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Nanotechnologie – wstępna ocena ryzyka Wybierz wersję językową tego linka English (en) (2004 r.)