Saugos vertinimas

Nanotechnologijos teikia aiškią naudą, bet kartu jos gali kelti ir tam tikrą riziką, į kurią būtina atsižvelgti.

ES turi įvertinti šią potencialią riziką, įgyvendinti atitinkamas taisykles ir informuoti visuomenę bei suinteresuotąsias šalis, kaip šios rizikos reikia vengti ir kaip tai daroma.

Rizikos vertinimas

Kad vartotojai priimtų technologines naujoves, turi būti įrodyta, kad jos saugios. ES teisės aktais stengiamasi užtikrinti aukštą visuomenės sveikatos apsaugos ir vartotojų, darbuotojų saugos bei aplinkos apsaugos lygį.

Europos Komisijos atliekamas rizikos vertinimo darbas padeda:

  • tikrinti rizikos vertinimo metodikas ir rengti rizikos vertinimo metodus;
  • nustatyti atitinkamų ES mokslinių tyrimų finansavimo prioritetus;
  • rengti ES reglamentavimo teisės aktuspdf ir susijusias politikos iniciatyvas;
  • teikti žinias Europos ir tarptautinėms organizacijoms, pvz., CEN, EBPO, ISO ir t. t.;
  • teikti informaciją ir skatinti Europos Komisijos ir suinteresuotųjų šalių, piliečių bei tarptautinių institucijų dialogą.

Daugiau apie rizikos vertinimą ES

Mokslinės nuomonės (SCENIHR Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) , SCCS Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) , EFSA)

Rizikos vertinimas ir dialogas ES lygmeniu Pasirinkti šios nuorodos vertimus български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Pasaulinis rizikos vertinimo dialogas Pasirinkti šios nuorodos vertimus български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Nanotechnologijos – preliminari rizikos analizė Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) (2004 m.)