Hodnocení bezpečnosti

Nanotechnologie mohou kromě řady výhod představovat také rizika, jež je třeba řešit.

Evropská unie musí tato potenciální rizika vyhodnotit, zavést odpovídající předpisy a sdělit zainteresovaným subjektům i veřejnosti, jak budou rizika odstraněna.

Posuzování rizik

Aby spotřebitelé akceptovali technologické inovace, musí být nejdříve prokázána bezpečnost těchto nových technologií. Právní předpisy EU se snaží zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů, pracovníků a životního prostředí.

Práce Evropské komise v oblasti posuzování rizik spojených s nanotechnologiemi si klade tyto cíle:

  • přezkoumat metodiku posuzování rizik a vytvořit postupy posuzování
  • stanovit priority pro financování výzkumu z prostředků EU
  • podporovat regulační rámecpdf EU a příslušné politické iniciativy
  • přenést poznatky do práce evropských a mezinárodních institucí, jako jsou CEN, OECD, ISO apod.
  • informovat a podněcovat diskuzi mezi Komisí a zainteresovanými subjekty, občany a mezinárodními orgány.

Další informace o posuzování rizik v EU

Vědecká stanoviska (SCENIHR Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) , SCCS Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) , EFSA)

Posuzování rizik a diskuze na úrovni EU Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Celosvětová diskuze na téma posuzování rizik Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Nanotechnologie – předběžná analýza rizik Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) (2004)