Оценка на безопасността

Ползата от нанотехнологиите е безспорна, но те също така крият някои рискове, които трябва да бъдат взети под внимание.

Предизвикателството пред ЕС е да оцени тези потенциални рискове, да прилага подходяща нормативна уредба и да информира обществеността и заинтересованите лица как се отговаря на тези рискове и какви са начините за справяне с тях.

Оценка на риска

Безопасността на технологичните иновации трябва да бъде доказана, за да бъдат приети от потребителите. Законодателството на ЕС се стреми да гарантира високо ниво на защита на общественото здраве и безопасността на потребителите, работниците и околната среда.

Работата на Европейската комисия по оценката на риска от нанотехнологиите служи за:

Още за оценката на риска в ЕС

Научни мнения (Научен комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове Избор на превод за предходната връзка English (en) , Научен комитет по безопасност на потребителите Избор на превод за предходната връзка English (en) , Европейски орган за безопасност на храните)

Оценка на риска и диалог на равнище ЕС Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Глобален диалог в областта на оценката на риска Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Нанотехнологии – предварителен анализ на риска Избор на превод за предходната връзка English (en) (2004)