Nanotehnologija

Ukrepi EU

Pri pripravi politik o nanotehnologiji, ki temeljijo na „celostnem, varnem in odgovornem pristopu“, sodelujejo Evropska komisija, Svet in Evropski parlament.

Močno si prizadevajo, da bi nanotehnologije koristile razvoju družbe, ne da bi škodovale potrošnikom, delavcem ali okolju, in da bi spodbudile inovativnost. Tudi sindikati, delodajalci in javnost pričakujejo odločne ukrepe EU.

Ukrepi EU zajemajo:

 • raziskave in razvoj ter inovacije:
  • podpora znanstvenim odkritjem in njihov prenos v uporabne aplikacije,
  • oblikovanje multidisciplinarnih raziskovalnih in inovativnih mrež v Evropi;
  • mobilnost in usposabljanje raziskovalcev,

 • varovanje zdravja in okolja ter zagotavljanje varnosti,
 • pripravo zakonodaje,
 • ocenjevanje družbenega vpliva,
 • mednarodno sodelovanje.

puščicaStrateški dokumenti